Lars Harms: Hilsen til SSF landsmødet den 14.11.2015

14.11.2015 11:17

Kære venner,

Liive Folkens,

Kære venner,

Liive Folkens,

som SSWs nye spidskandidat til landdagsvalget 2017 er det er mig en særlig glæde i dag at overbringe en hilsen fra partiet til SSFs landsmøde her i Husum. For os i SSW er SSF selvsagt en meget vigtig samarbejdspartner når drejer sig om mindretalspolitiske emner i delstaten og i kommunerne. Derudover har vi et godt og meget tæt samarbejde i mindretalsrådet i Berlin med SSF. I den forbindelse vil jeg gerne gøre det klart, at SSW fortsat støtter SSFs og FUEVs projekt om at etablere et ”mindretallenes hus” i Flensborg. Vi har jo blandt andet sørget for forskellige tilskud fra landet til SSF, der har været med til at sætte projektet i gang. Selv om det i disse tider ikke er nemt at finde penge til sådanne investeringer kan SSF regne med SSWs fortsatte politiske understøttelse af projektet, der efter min mening bør være et nationalt anliggende for Berlin og København. Derfor er det jo meget glædeligt, at Berlin nu har meddelt, at de vil støtte mindretallenes hus med 600.000,- euro. Ligesom jeg også glæder mig over de 500.000,- euro FUEV næste år får fra forbundet. Det viser, at mindretalsrådets arbejde er en succes.  

I Slesvig-Holsten har vi i de sidste år opnået store fremskridt både for det danske mindretal og for friserne. Det ved i selvfølgelig alt om. Men på det seneste er der yderligere mindretalspolitiske fremskridt, idet det er lykkedes os, at få vedtaget et lovforslag i koalitionen, der fremover blandt andet fører til en lettere adgang for at benytte dansk og frisisk i den offentlige forvaltning uden at det koster noget for det enkelte medlem af mindretallet. Samtidig skal kommunerne fremover engang i valgperioden afgive en beretning om mindretallets aktuelle situation i deres område. Dermed sikrer vi at de kommunale forvaltninger i Sydslesvig skal beskæftige sig med mindretallenes forhold. Også disse eksempler viser endnu engang, hvor godt det er for det danske mindretal og friserne at SSW sidder med ved regeringsbordet i Kiel.

Som friser vil jeg også benytte lejligheden for at takke SSFs ledelse med Jon Hardon Hansen i spidsen for jeres understøttelse i arbejdet om at få mere frisisk undervisning i de danske skoler i Sydslesvig. Det viser at det danske mindretal og friserne arbejder tæt sammen for at opnå vores fælles mindretalspolitiske mål. Netop dette tætte og gode samarbejde mellem mindretallene er for mig at se en meget vigtig forudsætning, for at SSW i 2017 atter kan få et godt valgresultat. Og det er det jeg sammen med andre i SSW arbejder hårdt for hver dag. Jeg ønsker jer et rigtig godt landsmøde. Tak for opmærksomheden.