Nyt medlem i kulturudvalget for region Sønderjylland-Schleswig

18.09.2015 11:33

SSWs landsstyrelse har udpeget Sybilla Nitsch fra Eggebek

Kære venner,

det danske mindretals repræsentant i kulturudvalget for regionen Sønderjylland-Schleswig, Manfred Kühl, har meddelt os, at han desværre ikke mere står til rådighed for dette vigtige grænseoverskridende arbejde.

SSWs landsstyrelse har derfor udpeget Sybilla Nitsch fra Eggebek til nyt medlem af det danske mindretal i kulturudvalget for region Sønderjylland-Schleswig.

Sybilla Nitsch er lærer ved den danske skole i Friedrichstadt og meget engageret i det danske arbejde i Sydslesvig bl.a. er hun borgerlig medlem i SSWs kredsdagsgruppe og i Eggebæk kommune samt medlem i bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland, afdeling Sydslesvig.

 

SSWs landsstyrelse siger mange tak til Manfred Kühl, der fra starten af region Sønderjylland-Schleswig i 1990érne har været meget aktiv i det grænseoverskridende kulturarbejde. Han har bl.a. været med til at der blev indført et dansk-tysk kulturudvalg i regionen og været aktiv i forbindelse med beslutningen om den første dansk-tyske kulturaftale mellem den danske regering og regeringen i Slesvig-Holsten. Vi glæder os over, at Manfred vil fortsætte med at støtte det grænseoverskridende samarbejde  i bestyrelsen for region Sønderjylland-Schleswig, hvor han er stedfortræder for SSWs landsformand Flemming Meyer, som repræsentant for det danske mindretal.