Nytårshilsen fra Flemming Meyer

31.12.2014 14:31

SSWs landsformand Flemming Meyers nytårshilsen fra Sydslesvig i Radio Syd:

Kære landsmænd.

Som landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det mig en særlig glæde, at sende jer en nytårshilsen fra Sydslesvig.

Lige syd for grænsen findes et dansk mindretal, som er opstået efter grænsedragningen i 1920 i det gamle danske hertugdømme Slesvig. Vi prøver på at leve en så dansk hverdag som muligt ved at udleve vores danske identitet, kultur og sprog i en tysk omverden.

At det stadigvæk i 2015 kan lade sig gøre afhænger selvfølgelig af os selv i mindretallet. Vi er mange der føler en særlig tilknytning til Danmark og danskheden. Vi er mange der har danske rødder i vores familiers historie. Det er derfor, at vi stadigvæk eksisterer. Er det i grunden ikke flot, at ca. 50.000 mennesker i Tyskland på den ene eller anden måde føler at de har et særlig forhold til Danmark og endda ser sig som danske sydslesvigere eller danskere?

Det kan også lade sig gøre, fordi vi får en generøs støtte fra Danmark – altså fra jer: fra det danske folk. I støtter et dansk skolevæsen i Sydslesvig, hvor tusindvis af elever og børn går i skolen, i børnehaverne eller vuggestuerne. Her lærer de dansk sprog og kultur med dansk pædagogik. I støtter en dansk kulturforening, der sørger for, at vi kan få dansk kulturtilbud f.eks. musik, teater og film. I finansierer en ungdoms- og idrætsorganisation som blandt andet driver fritidshjem, aktivitetshus og idrætshaller.

Mindretallet har også egne danske kirker, biblioteker, et sundhedsvæsen samt sin egen avis. I støtter også et parti for det danske mindretal og friserne (SSW), der siden 2012 endda for første gang sidder med i en landsregering i Slesvig-Holsten og derved bidrager til at sætte skub i f.eks. det grænseoverskridende samarbejde mellem delstaten og Danmark. Alt det understøttes fra jer i Danmark og det er vi taknemmelig for.

Men denne støtte er sandelig også til gavn for jer i Danmark. Mange af vores unge læser i Danmark og står senere til rådighed for det danske arbejdsmarked som faglærte med dansk og tysk-færdigheder på modersmålniveau. Vi er multiplikatorer for Danmark i Tyskland - importerer danske produkter, dansk sprog, kunst og kultur til Sydslesvig. På den måde er vi bindeledet mellem Danmark og Tyskland.

Men endnu vigtigere er det, at mindretalspolitik er fredspolitik. Dermed mener jeg, at vi i mindretal i høj grad bidrager til at det dansk-tyske grænseland i dag fremstår som et fredsprojekt. Tidligere tiders fjendskab mellem danskere og tyskere er blevet forvandlet til et tæt samarbejde henover grænsen med fælles mål for udviklingen i vores region. Denne fredspolitik er til gavn for Danmark og kan slet ikke opgøres i penge.

Der er altså mange gode historier at fortælle om det danske mindretal. Alligevel er ikke alt fryd og gammen. Det danske mindretal lider under, at man ofte ikke mere interesser sig for det nære og derfor har man i Danmark en tendens til at overse sine egne landsmænd syd for grænsen.

Det seneste eksempel er, at nogle embedsmænd i København i fuld alvor mener, at karakter fra de danske gymnasier i Sydslesvig skal sidestilles med tyske og ikke med danske gymnasier. Vi kan ikke tro, at man netop i 60 året for Bonn-København-aftalerne fra 1955, som lagde grundstenen til den gode mindretalsordning vi har i grænselandet, fra dansk side vil forringe vores elevers fremtidschancer. Vi i mindretallet håber og tror på, at der her kan findes en løsning, der kommer vores elever til gode.

Vi ser os selv som en del af det danske folk og kan derfor med rette sige: Vi gør Danmark lidt større. I den ånd vil jeg gerne ønske jer alle sammen et godt nytår og et lykkebringende 2015.