Om synlighed og politisk stil

24.09.2014 16:06

Kommentar fra SSW-landssekretær Martin Lorenzen til lederen „Regeringskoalition i Kiel i midtvejskrise“ i Flensborg Avis den 24. september.

Jørgen Møllekær vurderer i sin i øvrigt meget skarpøjede leder, at SSW risikerer at blive så pæn og usynlig i koalitionssamarbejdet med SPD og De Grønne, at det kan give bagslag, når borgerne skal til valgurnerne i 2017. 

Set ud fra en kynisk vinkel har redaktøren jo ret: Hvis man vil have omtale i medierne – og dermed være mere synligt for vælgerne – så hjælper det gevaldigt at pakke sine politiske budskaber ind i konflikter og personlige angreb. Så hurtigt som muligt, så kort som muligt, store overskrifter, enkle budskaber, en klar rollefordeling og tættest muligst på tårekjertelen: Klar til at dele og synes om. 

Så ja: Et parti, der laver en resultatorienteret, pragmatisk politik uden at råbe op om enhver småting, risikerer uden tvivl at blive ”journalistisk uspektakulært”. 

Men hvad med vælgerne: Belønner de i grunden alt det ævl og kævl, al den snak om kriser? Stiger valgdeltagelsen? Har FDP fået noget ud af permanent at ligge i en koalitionsstrid med CDU i regeringsårene i Berlin? Har De Grønne reelt fået noget ud af ”koalitionskrisen” i Kiel – ud over medieomtale? 

SSW har altid været kendt og anerkendt som et parti, der fokuserer på politiske indhold og resultater og kan samle politiske blokke omkring bæredygtige kompromiser til gavn for borgerne. Denne pragmatisme er en del af partiets DNA, som har præget generationer af SSW-politikere. Man må konstatere, at vælgerne ikke ligefrem har straffet vores politiske stil i de seneste ti år. Vores vælgere stoler på, at de får politik for skattepengene – og det får de. 

Når det virkeligt gælder, kan SSW sagtens hæve stemmen og gå i kødet på sine politiske modstandere. Det har ”100-procent”-debatten vist i al tydelighed. Vi gør det sjældent, men vi står også sjældent tomhændet tilbage. 

I øvrigt er SSWs ledelse meget bevidst om, at det gælder om at profilere SSWs politik overfor vælgerne, således at det til landdagsvalget 2017 er meget klart hvad partiet har opnået i regeringssamarbejdet og hvilken politik vi vil føre fremover. Men: Vi vælger selv på hvilken områder den politiske kamp skal tages op. Og her må man klart sige: om videnskabsministeriet hører under undervisningsministeriet eller socialministeriet beretter trods al berettiget kritik af fremgangsmåden ikke til at udløse en større koalitionskrise. Især ikke når regeringssamarbejdet indtil nu har været meget tillidsfuldt og med gode resultater for SSW og hele mindretallet. 


Venligst, 

Martin Lorenzen, SSWs landssekretær