Skoleforeningen bør fremlægge alternativer til skolelukninger

28.11.2018 09:24

Resolution af SSWs hovedudvalg, vedtaget den 20. november 2018 i Bydelstorp

De små danske skoler, især i landdistrikterne, er mindretallets kulturelle kraftcentre, idet de ofte er midtpunkt for de danske foreningers folkelige og organisatoriske udfoldelse. En lukning af sådanne skoler kan få meget negativ indflydelse på mindretallets muligheder for at overleve i disse områder. Det viser eksempler fra Follervig, Gulde og andre steder.

Allerede i forbindelse med 100 procent-krisen i 2010-2012 var der diskussion om at lukke flere af de små mindretalsskoler for at redde Skoleforeningens økonomi. Den daværende krise blev dog afværget ikke mindst takket være SSWs indtræden i landsregeringen og genindførelsen af 100 procent elevtilskud. I dag er landsregeringens tilskud endda sikret igennem landsforfatningen. Alligevel har Skoleforeningen på grund af de senere års økonomiske rammebetingelser fået et underskud, som nu har ført til et forslag om en strukturændring, der bl.a. vil lukke flere små danske skoler og børnehaver på landet.

På den baggrund udtaler SSWs hovedudvalg sig som følger om Skoleforeningens forslag til strukturændringer:

1. SSW anerkender Skoleforeningens interne strukturændringsproces samt de økonomiske og pædagogiske udfordringer som organisationen står over for.

2. SSW hilser det velkommen, at Skoleforeningen gennemfører strukturændringen som en diskussionsproces med gennemførelse af regionale møder og information til SSWs hovedudvalgsmøde, som munder ud i en endelig beslutning i Skoleforeningens fællesråd.

3. SSW hilser det velkommen, at Skoleforeningen har indvilget i at forlænge diskussionsprocessen ud over den 22.11.2018, så de lokalt berørte forældre og lokale mindretalsorganisationer bedre kan inddrages i informations- og beslutningsprocessen.

4. SSW efterlyser, at der undersøges og fremlægges alternative forslag til det nuværende strukturændringskatalog, så Skoleforeningens fællesrådsmedlemmer har flere konkrete scenarier at vælge imellem, når de skal træffe den endelige beslutning.

Flemming Meyer

SSWs landsformand