SSW-Parteitag: Flemming Meyer zum Fahrplan für Abstimmung über Bundestagskandidatur

14.09.2019 08:47

Samstag, 14. September im Hotel des Nordens

Rede des  SSW-Landesvorsitzenden  Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 5


Entschließungsantrags des SSW-Landesvorstandes:
Fahrplan für eine Diskussion über die Teilnahme des SSW an der nächsten Bundestagswahl

Es gilt das gesprochene Wort


Kære delegerede, kære gæster,
liiw följkens, liebe Delegierte, liebe Gäste,

siden 2009 har SSW ikke diskuteret opstillingen til forbundsdagen mere. Holdningen var dengang, da vi tre forbundsdagsvalg i træk valgte ikke at stille op, at nu må vi stoppe med denne diskussion. I et beslutningsforslag fra 2009 blev der dog åbnet muligheden for, at genoptage diskussion, hvis enten to amter eller landsstyrelsen synes det var nødvendig igen. Det mener en enig landsstyrelse nu, at det er. Hvorfor nu det vil nogle af jer spørge jer selv? Har vi ikke udfordringer nok på lands- og kommunalplan. Ja det har vi. Men alligevel mener vi i landsstyrelsen, at den politiske situation i de sidste år har ændret sig dramatisk. Verden i 2019 er en helt anden end i 2009 og derfor bør vi tage påny drøfte en mulig deltagelse i forbundsdagsvalget. Lad mig forklare hvorfor.  

SSW får tit henvendelser fra vælgere, senest her til EUparlamentsvalget, hvorfor de ikke kan stemme på SSW ved alle valg. Og vi kan i grunden kun give dem ret. Ved tidligere debatter var der ikke stemning i partiet for at opstille til forbundsdagsvalg. Det ville koste partiet mange ressourcer uden at give særlig megen indflydelse i Berlin, lød argumenterne den gang.

Tiderne har forandret sig
Men tiderne har forandret sig. Og nye tider kræver nye svar. Den politiske hverdag er blevet hurtigere, mere larmende og mere kompliceret siden den gang. Der er i dag mange flere partier, som konkurrerer om opmærksomhed i medier og sociale netværker 24 timer i døgnet. Vi risikerer at blive glemt, hvis vi kun finder sted ved hvert andet valg, mener landsstyrelsen.
Spørgsmålet er derfor ikke længere, om SSW har råd til at deltage i alle valg, men om partiet har råd til at lade være og dermed blive usynlig i offentligheden. Hver gang, vi undlader at opstille til et valg, sender vi et signalement til vore vælgere om, at det er ok at stemme på andre partier; at andre kan gøre det lige så godt. Men det kan de ikke. Hvis du sætter kryds ved et andet parti, måske fordi en af deres kandidater selv har baggrund i mindretallet, så er det langtfra sikkert, at du får en fornuftig mindretalspolitik ud af det. Har vi ikke brug for et regionalt, miljøbevidst og socialt alternativ, der i Berlin kæmper for regionen og mindretallene?
Det er det landsstyrelsen gerne vil diskutere med jer. SSW har ikke opstillet til forbundsdagsvalg siden 1961, selv om partiet er fritaget for fem procentspærreklausulen og dermed har en realistisk chance for at vinde et mandat. Har vi virkelig råd til at se bort fra en mulig SSW-forbundsdagsmandat?

Der SSW bisher erst einmal im Bundestag vertreten.
Am 7. September ist es 70 Jahre her, dass der erste Bundestag zu einer Sitzung zusammentrat. Was viele vergessen haben oder vielleicht gar nicht mehr Wissen: Der SSW hatte damals ein Bundestagsmandat. Hermann Clausen aus Schleswig war damals SSW-Bundestagsmitglied. Dies blieb er bis 1953. Danach hatte der SSW nicht mehr genug Stimmen um in Bundestag zu kommen. Die Wahlergebnisse in den letzten Jahren machen es aber wahrscheinlich, dass der SSW eine Chance hätte ein Mandat zu erreichen zumal der SSW bei Bundeswahlen ebenfalls von der 5%-Hürde befreit ist.Neue Rahmenbedingungen für die Minderheitenpolitik
Dennoch hat es meine Partei bisher abgelehnt zu Bundestagswahlen aufzustellen. Was ist heute anders, dass Landesvorstand dieses Thema wieder auf die Agenda setzten möchte? Die Rahmenbedingungen für die Minderheitenpolitik haben sich in den letzten verändert. Die zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft machen es wahrscheinlich, dass minderheitenpolitische Verhandlungen auf Bundesebene und eine Sicherung der berechtigten Interessen der Minderheiten in Zukunft schwerer werden. Das deutsch-dänische- Grenzgebiet gilt als Vorzeigeregion in Minderheitenfragen und ist ein Musterbeispiel der guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des positiven Miteinanders von unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. In einer Welt, in der das politische Spektrum sich vor allem nach rechts außen verbreitert, ist es wichtig den Menschen positive Alternativen zu Hass, Angst und Fremdenfeindlichkeit zu zeigen. Dies macht es notwendig, dass der SSW als Regional- und Minderheitenpartei ernsthaft überlegt seinen politischen Einfluss auch auf die Bundesebene auszuweiten. Heute wollen wir aber nur, dass ihr als Landesparteitag den Landesvorstand das Mandat gibt einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, der beinhaltet, dass die SSW-Basis in die Entscheidungsfindung eingebunden wird.

Køreplanen skal sættes igang
Foreløbig foreslår landstyrelsen derfor, at SSWs landsmøde idag beslutter en køreplan for hvordan diskussionen om en mulig deltagelse føres intern i partiet. Det er vigtig for os, at partiets basis til efterår og næste forår drøfter dette vigtige emne meget grundigt, inden et ekstraordinært landsmøde i maj/juni 2020 træffer den endelige beslutning om opstillingen. På vegne af landsstyrelsen beder jeg om opbakning til at sætte køreplanen for diskussionen om SSWs deltagelse i Forbundsdagsvalget igang.

Tak for opmærksomheden.