SSW-Parteitag: Politischer Bericht des Vorsitzenden Flemming Meyer

14.09.2019 08:37

Samstag, 14.09.2019 im Hotel des Nordens

SSW Landesparteitag 2019

Flemming Meyer, SSW-Landesvorsitzender
Rede zu TOP 6 –  Politisk beretning/Politischer Bericht

Es gilt das gesprochene Wort.

Kære venner,
vi har i det forløbende år atter måttet tage afsked med en del medlemmer, der er afgået ved døden. Hver især har på egen måde været med i vort fællesskab og været med tiil at styrke vort arbejde. Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig for at mindes vor døde.
Æret være deres minde!

Tak til Hendes Majestæt
Kære venner, det vil vel næppe undre nogen, at jeg så kort tid efter dronningebesøget ikke kan lade være med at nævne dette besøg i min mundtlige beretning. Og ikke kan lade være med, endnu engang at sige tak til Hendes Majestæt Dronning Magrethe for dette besøg i Sydslesvig.
Det var ikke kun fire dejlige dage, uafhængig af vejret. Men fire dage med utrolig stor betydning for os som mindretal. Sjælden har vi fået en så stor medial bevågenhed, og her vil jeg så sige positiv bevågenhed, som i disse dage. Dronningen har med besøget både understreget de gode relationer mellem Slesvig Holsten og Danmark, og også helt klart tilkendegivet, at vi er en del af det danske fællesskab. Og det har medierne så sandeligt kunnet formidle. Besøget har gjort stort indtryk indenfor fleretalsbefolknigen, det kan man mærke, og den kendsgerning, at landsregeringen var med hele vejen rundt, har understreget mindretallenes betydning for dette land på en positiv måde.
Den mediale bevågenhed har også haft en stor betydning i Danmark. Her er vi atter kommet på lystavlen i en positiv sammenhæng. Og Dronningens velvalgte ord om, at man sagtens kan være en loyal statsborger i et land, selv om hjertet slår for et andet, gjorde bare så godt i en tid, hvor nationalismen blomster mange steder i Europa.
Og så har besøget betydet meget for vort eget fællesskab. Det har bare været så dejligt ved denne lejlighed igen at opleve, hvad vi alt rummer, og hvor tæt vi er på Danmark. Derfor vil jeg endnu engang fra dette sted sige: Tusind tak, Deres Majestæt.

Kampen for mindretallets skoler er positiv
Fællesskabet vil vi få brug for i de kommende måneder når vi igen skal drøfte vores skolers og børnehavers fremtid i Sydslesvig. I SSW mener vi, at hele forløbet omkring de annoncerede insitutionslukninger hos Skoleforeningen har vist, at der findes mange engagerede forældre og medlemmer, der brænder for mindretallet. Det skal vi være glade for. Og naturligvis har de lokale SSWere også kæmpet for deres lokale danske institutioner. Skoler er mere end undervisningssteder. De er danske kultursteder og vi ved, at mindretallet dør, der hvor man lukker institutioner. Derfor ser vi kampen for mindretallets skoler og børnehaver som noget positivt. Når det er sagt, så er det også vigtigt, at vi lægger uenighederne bag os og træffer nogle fremadrettede beslutninger, der sikrer mindretallets fremtid. Vi anerkender, at Skoleforeningens ledelse har bevæget sig og takket været en ekstra bevilling fra Sydslesvigudvalget har vi nu dette år for at undersøge, hvilke alternative muligheder der måtte være til institutionslukninger. Lad os udnytte tiden. SSW er som altid parat til at samarbejde konstruktiv til gavn for vores sydslesvigske fællesskab.

Licht in der Minderheitenpolitik
Auch im vergangenen Jahr gab es weitere Fortschritte in der Minderheitenpolitik des Landes. So hat die schleswig-holsteinische Landesregierung von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit der Landesregierung in Sachsen einen Entschließungsantrag in Bundesrat für den Schutz nationaler Minderheit eingebracht. Die Idee stammt vom SSW und wird von der dänischen Minderheit und den anderen Minderheiten Deutschlands unterstützt.
In Zeiten von Separatismus und ethnischen Konflikten in Europa wäre es ein starkes Signal, wenn Deutschland gerade in dieser Situation deutlich machen würde, dass Minderheitenrechte eben auch zur Konfliktbewältigung beitragen können.
Der SSW und die dänische Minderheit begrüßen diesen minderheitenpolitischen Einsatz der Landesregierung ausdrücklich und hoffen, dass sich auf Bundesebene eine zweidrittel Mehrheit im Bundesrat und Bundestag finden wird.

Schatten in der Minderheitenpolitik
Auf kommunaler Ebene haben wir allerdings immer noch Defizite in der Minderheitenpolitik. So gibt es immer wieder Probleme für die Organisationen der dänischen Minderheit, wenn sie kommunale Zuschüsse beantragen im Bereich der freiwilligen Leistungen. Zum Beispiel sind nur wenige Kommunen bereit Zuschüsse für die Ganztagsbetreuung der dänischen Schulen zu zahlen, obwohl sie die Ganztagsbetreuung der öffentlichen Schulen in den Kommunen mitfinanzieren. Einen konkreten Fall in der Gemeinde Achtrup haben der SSW und Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig zum Anlass genommen den Minderheitenbeauftragen des Landes Johannes Callsen in dieser Sache einzuschalten. Die dänische Minderheit vertritt die Auffassung, dass die Kommunen im Sinne der Gleichstellung auch bei den sogenannten freiwilligen Leistungen einen Zuschuss geben müssen, wenn sie die gleichen Leistungen für die Mehrheitsbevölkerung vorhalten. Schließlich stehen die Minderheiten nach Artikel 6 der schleswig-holsteinischen Landesverfassung auch unter dem Schutz der Gemeinden und Gemeindeverbände.  
Desværre hjælper det ofte heller ikke når der sidder medlemmer af mindretallet med hos andre partier i de kommunale råd. Det har vi senest set i Husum i forbindelse med diskussionen om tilskud til Husumhus og i sidste år i Flensborg, da det drejede sig om tilskud til renoveringen af Gustav Johannsen. Det viser sig altså gang på gang, at kun SSW varetager mindretallenes tarv. Kun når SSW er stærk lokalt, så opnås der gode resultater for mindretallet.
Det gælder også når kredsen Slesvig-Flensborg fremover vil tilbyde gratis buskørsel. Her kæmper SSWs kredsdagsgruppe en ihærdig kamp for, at også de danske skolers buskørsel skal være gratis. Det er SSW der arbejder for, at disse kommunale ligestillingskrav omsættes i amterne og kommunerne. Det gælder også for den nye kita-lov, hvor landdagsgruppen arbejder tæt sammen med Skoleforeningen og SdU for at sikre de danske børns ligestilling i den nye lov.

Klimaforandringen har præget den politiske debat
Et af de emner, der i høj grad har præget den politiske debat i den sidste tid, er klimapolitikken. Det kunne man så sandelig mærke under valgkampen til valget af EU-parlamentet. Og det kan egentlig ikke forundre. Vi kommer jo ikke udenom, at klimaforandringen også gør sig bemærket i vor hjemstavn. For tre år siden havde vore landmænd på grund af ekstrem kulde og fugt i vægstperioden en dårlig høst, året derpå kunne store dele af høsten ikke bjerges og sidste år gik det på grund af tørken helt galt. Nu må staten så til, for at hjælpe dem, det er gået værst ud over. I år ser det så ud til at blive en rimelig høst, i år er stærkt regnvejr, hagl og torden så gået ud over andre. Selv Flensborg er ikke gået ram forbi. Prøv at se Frisergade, der kan man stadigvæk danne sig et billede af, hvilke vandmasser der kom på meget kort tid.
Det er efterhånden gået op for de fleste, at klimaforandringen i denne form er menneskeskabt, og at der skal handling til. Og derfor fylder klimapolitik klimapolitik virkelig meget.
En bevægelse som ”fridays for future” har været med til at sætte dette vigtige emne på dagsordnen. Hviket har medført en del kritik, også i vore egne rækker. Vi har jo skolepligt. Man kan jo ikke bare pjække. Vi er en retsstat, man skal overholde loven.
Ak, ja. Når jeg så taler med de unge og spørger, hvad de siger til sådanne argumenter, får jeg bl.a. følgende svar: Det er vores fremtid, det drejer sig om, vi skal kunne leve her. Og når i taler om pligt, så spørger vi: Var det ikke jeres pligt, at sørge for, at kommende generationer ikke udsættes for denne klimaforandring?
Ikke udsættes for vedvarende dårlig høst?
Ikke udsættes for flere og flere oversvømmelser?
Hvilke pligtforsømmelser er vel størst, vore eller jeres?
Jeg mener helt klart, at de har ret. Vort samfund har på dette område ikke været dygtig nok. Derfor er jeg glad for, at klimapolitikken også spiller en meget stor rolle i vort parti, og at vi på alle niveauer tager intiativer i den retning. Men der findes ingen lette løsninger. Også vi har intern inden for partiet forskellige holdninger. Det oplevede vi i forhold til LNG-terminal i Brunsbüttel eller i diskussionen om skoven ved banegården i Flensborg. Der er så mange ting, vi skal tage hensyn til. Klimaet, miljøet, arbejdspladser m.m. Der prioriterer vi forskelligt. Derfor er debatten indenfor partiet så vigtig. Demokratiet lever af debatten. Senest blev der på sommermødet dannet en SSW-arbejdsgruppe ”Miljø, Økologi og klimaforandring”, som allerede har fremsat flere resolutioner til dagens landsmøde.

SSW er et levende og aktiv parti
Jeg er glad for for, at der igen er opstået så mange aktive arbejdsgrupper i SSW. I kølvandet på kommunalvalget i 2018 har der dannet sig flere partiinterne arbejdsgrupper og udvalg, der hver især sætter fokus på forskellige politiske problemstillinger, som er vigtige for samfundsudviklingen i Sydslesvig og Slesvig-Holsten. Disse initiativer er ikke igangsat  ovenfra, men er kommet i stand på grund af ønsker fra partiets basis. Det tegner bare godt for fremtiden, og derfor en stor tak til alle jer, der engagerer jer i disse grupper. I er i høj grad med til at styrke vort profil. Det viser, at SSW er et aktivt og levende parti.
På SSWs sommermøde kunne deltagerne være med i arbejdsgrupperne og om aftenen var der en spændende paneldiskussion om digitaliseringens følger for arbejdsmarkedet i vores region. Det er et vigtig og vedkommende emne, som landsstyrelsen i de kommende måneder vil sætte fokus på og arbejde videre med.

SSW vil sætte fokus på Sliens miljø
Det er ikke kun klimaforandringen, der fylder meget, det er helt alment miljøet, der rykker mere og mere i fokus. Heldigvis, thi også her har vi ikke som samfund været gode nok. Tværtimod. Vi har godt nok drevet rovdrift så det batter. Nu skal der rettes op.
Jeg er utrolig glad for, at der er så mange i partiet, der engagerer sig på dette område. Der er blevet taget mange intiativer på lokalplan, der så sandelig også bærer frugt. Når bare jeg tænker på arrangementerne vedrørende bier og insekter, så ser jeg dagligt på min bils forrude, at vi har været med til at bevirke noget.
Men der venter stadigvæk store opgaver forude. Det kan ikke være rigtig, at flere og flere dyre- og plantearter forsvinder, eller at vandkvaliteten fortsat forringes.
En af de store opgaver er Slien.
Det gør ondt at se, hvordan man forsømmer sådan en perle i vor hjemstavn. Alle kender Sliens økologiske betydning for flora, fauna og for biodiversiteten, men også for turismen og som rekreationsområde. Ud over det, så kender vi om nogen til Sliens kulturhistoriske betydning, der er tæt knyttet til Danmarks historie.
Slien er dog i en elendig forfatning. Vandkvaliteten svarer på ingen måde til de krav, der stilles på EU-plan og som landet Slesvig Holsten er forpligtet til at overholde. Alle ved, at Slien ikke kan rense sig selv, og at der skal investeres penge, hvis Slien skal reddes. Alligevel sker der ikke noget fra koalitionens side, vore andragender blev hidtil afvist. Men vi fortsætter, thi dette kan vi simpelthen ikke være bekendt.

SSWs fremtidige projekt
I november 2019 er vi nået halvvejs i landdagens valgperiode. Det er et godt tidspunkt for partiet, at sætte sig sammen og diskutere fremtiden. Vi vil analysere SSWs arbejde på lands- og kommunalplan i de sidste to end halv år og drøfte partiets strategi og politiske initiativer op til de næste valg. Det vil vi gøre i landsstyrelsen sammen med landdagsgruppen og de resultater vi kommer frem til vil vi diskutere med partiets basis i foråret. Sagt på en anden måde skal vi i fællesskab finde ud af, hvad er SSW fremtidige politiske projekt?
Efter min mening vil de være meget afgørende for SSWs fremtidige projekt om vi stiller op til forbundsdagsvalget eller ej. Også den diskussion ser jeg frem til i næste år. Venner, det bliver fortsat spændende at være med i mindretalspartiet SSW og jeg glæder mig på de kommende diskussioner med jer.

TAK
Jeg siger tak til alle ildsjæle i partiet, der er med til at bære SSWs politiske arbejde. Tak til alle medarbejdere både i partiet og i landdagsgruppen for deres gode og loyale understøttelse af partiets ledelse. Og stor tak til alle vores samarbejdspartnere i de to mindretal i Sydslesvig samt til alle i Danmark og Tyskland, der har understøttet SSWs arbejde i det forløbne år.

Tak for opmærksomheden.