SSW styrker det politiske og organisatoriske arbejde i Flensborg

05.06.2018 11:48

Vi byder Philipp Bohk og Dr. Karin Haug velkommen som en del af SSW-teamet

Fra vores egen verden:

Per 1.6.2018 er Philipp Bohk blevet ansat som deltidsmedarbejder i SSW. Philipp Bohk er 32 år, gift og snart nybagt far. Han har en uddannelse i sprog og økonomi fra Universitet i Flensborg og Syddansk Universitet i Sønderborg. Philipp Bohk er medlem i SSWs byrådsgruppe i Flensborg siden 2008. Han vil fremover agere som bysekretær for SSW Flensborg, hvor han har til opgave at understøtte bystyrelsens politiske, strategiske og organisatoriske arbejde. Derudover vil han løse opgaver for SSWs landsforbund, hvor han bl.a. vil støtte SSW Ungdoms økonomiske anliggender og være med til at videreudvikle SSWs digitale profil, bl.a. internet- og facebooksiderne. Philipp Bohk træffes fremover på telefon 0461-14408312 og philipp.bohk@ssw.de på SSWs landssekretariatets kontorer hele tirsdagen samt formiddagene onsdag og torsdag.

Ligeledes per 1.6.2018 har SSWs landdagsmedlem Flemming Meyer ansat Dr. Karin Haug som deltids valgkredsmedarbejder for valgkredsen i Flensborg. Dr. Karin Haug er 54 år, gift og har to børn. Hun er journalist og arbejder blandt andet som pressetalskvinde for SSWs byrådsgruppen i Flensborg og skriver taler for SSWs landdagsgruppe. Karin Haug skal fremover stå for koordineringen og opsamling af lokale landdagsemner fra Flensborg, således at hun sammen med Flemming Meyers anden valgkredsmedarbejder, Rainer Wittek, som er ansvarlig for Slesvig-Flensborg amt, styrker SSWs lokale valgkredsarbejde. Ved forespørgsler kan Karin Haug kontaktes på telefon 01626266158 eller mail: haug-karin@web.de.

Med disse to ansættelser styrker SSW sit samlede politiske og organisatoriske arbejde i Flensborg. Dermed har SSWs landsforbund nu for første gang politisk og organisatorisk ansvarlige medarbejdere i alle amter. Den tidligere stilling som kommunalpolitisk sekretær er blevet opløst og arbejdsopgaverne fordelt mellem de nye amts- og bysekretærer. Derudover har landdagsmedlemmerne ansat valgkredsmedarbejdere i hvert amt i Sydslesvig. Det sikrer partiets professionelle arbejde, som er en forudsætning for implementering af SSWs strategi efter landdagsvalget i 2017, hvor en af anbefalingerne var at styrke det lokale parti- og valgkredsarbejde i vores kerneområde i Sydslesvig.

Deutsche Zusammenfassung:

Der SSW stärkt mit zwei Anstellungen von Teilzeitmitarbeitern seine politische und organisatorische Arbeit in Flensburg. Der 32-jährige Bachelor Philipp Bohk ist ab dem 1.6.2018 als Bysekretär für SSW Flensburg und als Mitarbeiter im Landessekretariat auf Teilzeit angestellt worden. Philipp Bohk wird die politische und organisatorische Arbeit des Kreisvorstandes unterstützen und im Landessekretariat u.a. für die SSW-Jugend sowie für die Weiterentwicklung der Internet u. Facebook-Seiten der Partei zuständig sein. Philipp Bohk ist zukünftig am Dienstag den ganzen Tag sowie Mittwoch und Donnerstag unter der Telefonnummer 0461-14408312 oder Mail: philipp.bohk@ssw.de zu erreichen.

Gleichzeitig hat der SSW-Landtagsabgeordnete Flemming Meyer ab den 1.6.2018 die Journalistin Dr. Karin Haug als Teilzeit-Wahlkreismitarbeiterin für Flensburg angestellt. Zusammen mit Rainer Wittek, der für die Wahlkreisarbeit von Flemming Meyer im Kreis Schleswig-Flensburg zuständig ist, bildet Karin Haug in Zukunft ein Team, um die Landtagsarbeit des SSW vor Ort zu stärken. Dr. Karin Haug ist zukünftig unter der Telefonnummer 01626266158 oder Mail: haug-karin@web.de zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Med venlig hilsen

Martin Lorenzen

SSW-Landesgeschäftsführer/landssekretær