SSW vil styrke det danske sprog i Slesvig-Holsten

09.05.2019 14:18

Danmark er en vigtig samarbejds- og handelspartner for delstaten Slesvig-Holsten. Men kun de færreste nordtyske politikere, handels-, kultur- og mediefolk taler og forstår dansk. Det vil det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening nu lave om på.

I går besluttede partiets hovedudvalg at opfordre delstatsregeringen til at udarbejde en handlingsplan til en styrkelse af nabosproget dansk.

”I Slesvig-Holsten har dansk primært status som mindretalssprog med henblik på vort danske mindretal i delstaten. SSW har imidlertid opnået, at de danske mindretalsskoler er økonomisk og retsligt ligestillet med de tyske. Men vi vil gerne gå et skridt videre”, forklarer Jette Waldinger-Thiering, uddannelses- og europapolitisk ordfører for SSW i Den Slesvig-holstenske Landdag.

”Vi mener, at alle elever i Slesvig-Holsten kan få gavn af at lære dansk, og at ikke mindst det grænseoverskridende samarbejde ville profitere af, at vi taler hinandens sprog. Derfor opfordrer vi delstatsregeringen til at udarbejde en handlingsplan for, hvordan nabosproget dansk kan styrkes”, siger Waldinger-Thiering.

SSW kræver blandt andet, at der stilles flere midler til rådighed til uddannelse af dansklærere og til fremstilling af undervisningsmateriale på dansk til alle klassetrin. På lang sigt vil SSW opnå, at der tilbydes danskundervisning fra 1. klasse til 13. årgang.

Desuden lægger mindretalspartiet op til, at den dansk-tyske grænselandshistorie spiller en større i både læreruddannelsen og undervisningen, og at Region Sønderjylland-Schleswig styrkes yderligere.