SSWUngdom gør sig klar til et meget politisk år 2019!

12.12.2018 12:59

Sidste weekend har SSWUngdoms landsstyrelse været på klausurweekend i Breklum. Her blev der arbejdet videre på den overordnede politiske agenda, fordelt opgaver og diskuteret mindretallets struktur.


Arbejdsgrupper og positionspapir
Landsstyrelsen har diskuteret spørgsmålet hvad SSWUngdom kan gøre for at SSW får et endnu mere tydelig politisk profil. Her blev der set på enkelte eksempler fra kommunalvalget og det sidste landsmøde, hvor SSWU prøvede at sætte emner på den politiske dagsorden. For at fortsætte det arbejde, har landsstyrelsen grundlagt fire yderlige arbejdsgrupper, der hver især arbejder på et positionspapir til forskellige emner og nævnt en ordfører til hvert emne. Positionspapierene til emnerne Uddannelse og erhverv (Mats Rosenbaum som ordfører), Kultur og Europa (Maylis Rossberg som ordfører), Socialpolitiske emner (Marvin Schmidt som ordfører) og Fremtid (Björn Fosket som ordfører) skal diskuteres og vedtaget til et ekstraordinært landsmøde den 05.04.2019.
Til grundlæggelsen siger landsformanden Christopher Andresen : „ SSWUngdom har et rammeprogramm som ikke længere er aktuell, og derfor vil den nuværende landstyrelse arbejde på flere positionspapirer, der hjælper os med at finde ud af hvilke emner der er vigtig for os og mindretallets ungdom“. I Januar 2019 vil SSWUngdom afholde et åbent landsstyrelsesmøde for at inddrage flere medlemmer og interesserede i arbejdsgrupperne.

Et sydslesvigsk ungdomsråd
Udover vores politiske arbejde blev der også talt om mindretallets overordnede struktur, og den den aktuelle strukturdebat indenfor skoleforeningen. Med hensyn til skoleforeningens planer om strukturudvikling står SSWUngdom stadigvæk meget klart for en decentral struktur, og ser det i modsætning til Skoleforeningens styrelse som meget positivt, at flere af mindretallets foreninger blander sig i debatten, fordi mindretallets fremtid er vores fælles ansvar.
Også mindretallets overordnede struktur stod til debat og her er landsstyrelsen i hvert fald åben for en undersøgelse og en videregående debat. Helt konkret besluttede landsstyrelsen, at man vil gå ind for grundlæggelsen af et sydslesvigsk ungdomsråd. Om formålet af et sådant råd siger næstformand Tjark Jessen :“ Vi har i de sidste uger oplevet at mindretallets ungdom ikke altid er med i de aktuelle debatter indenfor mindretallet, og grunden til det ser vi blandt andet i at ungdomsforeningerne ikke kommunikerer godt nok sammen. Med et ungdomsråd, hvor der udover os skal være plads til unge medlemmer under 30 fra de andre foreninger, håber vi at mindretallets ungdom kan blive en bedre enhed og blande sig i de vigtige debatter.“
SSWUngdom vil i de næste uger kontakte de andre foreninger og tale om ideen.