Statstilskud og pant hænger ikke sammen

28.05.2015 14:29

Læserbrev fra Martin Lorenzen

Jannik Mads Hollesen fra Kolding skriver i sit læserbrev den 27. maj, at SSW - navnligt Anke Spoorendonk – skulle spille en dobbeltrolle i forhandlingerne om dansk-tysk dåsepant og statstilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig. Intet kunne være mere forkert. 

Aftalen om pant på grænsehandelsdåser er blevet forhandlet mellem den danske regering i København og den tyske forbundsregering i Berlin. Aftalen vedtages således ikke af Den slesvig-holstenske Landdag, men i Berlin. Og her sidder SSW trods alt ikke med ved bordet. 

Pantaftalen har selvsagt heller intet med de danske statstilskud til det danske mindretal i Sydslesvig at gøre. Statstilskuddet bliver ikke vedtaget af regeringen, men af et flertal i Folketinget som en del af finansloven. Og heller ikke her har SSW en finger med i spillet. Så det er fuldstændig realitetsfjernt at påstå, at SSW skulle have slået en handel her.  

Når det er sagt, så har vi i SSW altid sagt, at vi det er urimeligt, at grænsekioskerne som de eneste er fritaget for at opkræve pant, mens alle andre butikker i både Danmark og Tyskland håndterer pant til fordel for miljøet. At vi er nødt til at finde en løsning, der er acceptabel for både kunder og erhverv. 

Man kan givetvis diskutere og også kritisere detaljer i den foreliggende dåsepantaftale. At den kun gælder for kunder fra Danmark for eksempel, eller at den ikke gælder for grænsekiosker i Mecklenburg-Vorpommern. Og selvfølgelig har vi også fokus på, hvad den betyder for arbejdspladserne i grænsehandelen.  Vi mener også dåserne skal kunne afleveres overalt i Danmark. Der skal altså være tale om en gennemførlig løsning. Men den kommende aftale er uden tvivl et skridt i den rigtige retning. Konsekvenserne af den nuværende pantfritagelse har vi jo i årevis kunnet se ligge og flyde i rabatterne hele vejen op gennem Danmark.

Martin Lorenzen, SSWs landssekretær