SSW Amtsforbundet
Slesvig-Flensborg Amt

Bodo Neumann-Nee

Tlf. 0049 4621 2 50 22
Fax 0049 4621 2 11 05
E-mail: bodo.neumann@ssw.de

Lollfuß 89  
D-24837 Schleswig  

Mobil: 0049 151 50 43 27 38

Kontortider:
Slesvighus, SSW Amtsforbundet:

  • Tirsdag og torsdag kl. 9-16.30

Flensborghus, SSW Landsforbundet:

  • Mandag og onsdag kl. 9-16.30
  • HomeOffice: Fredag kl. 9-13.30

og efter aftale.