Pressemitteilung · 08.09.2023 75 års jubiläum - SSW er et moderne mindretalsparti med stor vælgerappel!

Landsformand Christian Dirschauers velkomst til SSWs 75 års jubilæum den 7. september 2023 på Christianslyst:

Kære venner, kære gæster!
Hjertelig velkommen til SSWs 75 års jubilæum her på Christianslyst. Det er dejligt, at så mange er kommet for at fejre vort parti – verdens bedst parti, som tidligere landsformand Flemming Meyer plejer at sige. 
En særlig velkomst til vores generalkonsul Kim Andersen og frue Birte Andersen. Dejligt at I alligevel havde tid. Vi glæder os til at høre en hilsen fra dig, kære Kim. 
Velkommen også til formanden for Skoleforeningen, Udo Jessen og SdU-formand Kay von Eitzen, som også har lovet at komme med en hilsen. Velkommen til Søren Munch, konstitueret chefredaktør for Flensborg Avis. 
Jeg vil også gerne hilse nogle SSW-medlemmer særligt velkommen i dag. Således er det rigtigt dejligt, at hele to tidligere landsformænd er kommet i dag: Gerda Eichhorn og Flemming Meyer. Velkommen også til jer. Og vi glæder os til at høre din festtale, kære Flemming. 
Jeg vil også gerne hilse vores tidligere næstformænd Rüdiger Schulze og Elke Putzer velkommen. Desuden har vi en række tidligere stærke personligheder fra SSWs kommunale verden med i dag. Deriblandt Gerhard Bethge fra Flensborg, Harry Heide fra Slesvig eller Christian Hansen fra Bredstedt,  Wilma Nissen og Karin Johannsen-Boysen fra Flensborg. Jeg håber ikke jeg har glemt nogen.

Selvfølgelig er også hele landdagsgruppen, mange medarbejdere og rigtig mange aktive kommunalpolitkere og bestyrelsesmedlemmer tilstede i dag. Stefan Seidler er desværre forhindret, fordi  der er samling i Forbundsdagen i dag. Men han kommer med en hilsen senere. Det samme gælder tidligere minsister Anke Spoorendonk, som har sendt en hilsen og tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Vores samarbejdspartner SSF samme er heller ikke tilstede, da hele ledelsen er til FUEN-kongres i Ungarn. Men formand Gitte Hovgaard-Werner har sendt en videohilsen, som vi senere skal høre. Jeg skal hilse mange gange fra tidligere landssekretær, tidligere videnskabelig medarbejder i Landdagen og tidligere borgmester i Flensborg, Paul Hertrampf. Han kan som 92 årig desværre på grund af sin helbred ikke deltage i vores jubilæum. Men han hilser landsstyrelsen og hele forsamlingen og ønsker SSW stor tillykke og vi skal altid huske, at SSW betyder Sachlich, Sozial und Wirklichkeitsnah.


HJERTELIG VELKOMMEN TIL JER ALLESAMMEN!

Ja, kære venner.
Det er mig en stor glæde, at være landsformand netop, når vi kan fejre 75-året for partiets grundlæggelse i 1948. I denne anledning holder vi ikke kun arrangementet her i aften og et yderligere jubilæumsarrangement i Landdagen den 27. september i Kiel - vi har også udgivet en opdateret version af bogen om SSWs historie. 
Arkivet fra Dansk Centralbibliotek har sammen med SSW fået historikerne Jørgen Kühl og Martin Klatt til at skrive bogen ”SSW 1948-2023 Det danske mindretals politiske historie i Slesvig-Holsten”, som mine medarbejdere nu uddeler til jer alle sammen. Jeg synes, bogen er vellykket, og den stopper faktisk med kommunalvalget i maj 2023. 
Selve bogen bliver præsenteret af Kühl og Klatt lørdag d. 23. september kl. 9 på Centralbiblioteket i Flensborg. 
Jeg vil alligevel i dag citere fra bogens konklusion, som jeg synes er meget rammende. På side  186 skriver Jørgen Kühl og Martin Klatt følgende om vores dejlige parti: 

”Det er 75-året for grundlæggelsen af SSW. 
SSW er i dag et veletableret og respekteret parti, forankret i Sydslesvig, men med vælgere i hele Slesvig-Holsten. Det er et klart og tydeligt kommunikerende mindretalsparti, som virker til gavn for det frisiske og danske mindretal; men det er som i alle årene tillige et regionalparti, der fører politik til gavn for hele samfundet. 
I de seneste 10 år er det samtidig blevet et slesvig-holstensk regionalparti. Mindretallet er en del af Slesvig-Holsten og har som sådan interesse i, at dets behov og synspunkter tilgodeses på alle relevante politikområder. SSW formulerer holdninger til alle de spørgsmål, som er relevante for mindretallene. Det lægger vægt på grænseoverskridende samarbejde med Danmark.“

”SSW har igennem 75 år vist, at det er relevant og i praksis uundværligt som mindretallets politiske repræsentant. Selv om danske sydslesvigere også er engageret i andre politiske partier og til dels varetager politiske hverv i parlamenter fra lokalt plan til Europaparlamentet, hvor de støtter og taler mindretalspolitiske interesser op, er SSW fortsat mindretallets uanfægtede politiske stemme. Der findes intet alternativ, selv om CDU, De Grønne og SPD har defineret meget mindretalsvenlige politikker. 
SSW indgår i et nært samarbejde med de andre mindretalsorganisationer, og der findes en stor fællesmængde i medlemsskaren mellem foreningerne og partiet. Dermed er SSW klart forankret i det danske mindretal og lever dermed op til de krav, der stilles, for at partiet kan fritages fra spærregrænserne ved landdags- og forbundsdagsvalg”.

Bedre kan det næppe siges hvilken udvikling SSW har gennemgået i de sidste år og hvor vi står i dag. Vi er et moderne mindretalsparti dybt forankret i mindretallene, men har samtidig med vores regionale profil en stor vælgerappel, som går ud over mindretallets basis. Denne tendens har været undervejs i de sidste 20 til 30 år, men er for alvor slået igennem ved de seneste tre valg. 

Der SSW ist eine moderne Minderheitenpartei, die heute wohletabliert und respektiert ist in ganz Schleswig-Holstein. Dies war ja nicht immer so, und gerade in den Anfängen und noch bis in 2010 hat es immer wieder Konflikte zwischen Mehrheit und Minderheit gegeben.  
Der SSW ist immer noch tief verankert in Südschleswig und vertritt wie eh und je die Belange der Minderheiten. Aber wir haben auch ein soziales und regionales Profil und versuchen, wo immer möglich, die Interessen Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins zu vertreten. Dies wird scheinbar von immer mehr Menschen in unserem Land so gesehen, wie die letzten Wahlergebnisse zeigen. 
Als Landesvorsitzender bin ich stolz darauf, was unsere Partei in den letzten 75 Jahren geleistet hat. Viele, viele unserer Mitglieder haben über Jahrzehnte durch ihren Einsatz vor Ort dazu beigetragen, dass die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe heute integriert sind und als ein selbstverständlicher Teil Schleswig-Holsteins angesehen werden.   

Så det er en stolt partiformand, der i dag sammen med jer vil fejre vores dejlige parti. Jeg håber, at vi allesammen får en rigtig god aften. Tak for opmærksomheden. 

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 21.09.2023 Landvolk-Symbolik hat auf Demonstrationen nichts verloren

Zur heutigen Demonstration von Landwirten in Kiel erklärt der agrarpolitische Sprecher der SSW-Landtagsfraktion, Christian Dirschauer:

Weiterlesen

Rede · 22.09.2023 Diese unsinnige Gebühr gehört gestrichen

„Eine solche Gebühr ist völlig aus der Zeit gefallen und muss vor allem aus Gründen der Wertschätzung abgeschafft werden“

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 22.09.2023 Holstein-Stadion: zu kostspielig, um an Fan-Wünschen vorbei zu bauen

Die Gründung der Stadiongesellschaft zum Ausbau des Holstein-Stadions ist ein wichtiger Schritt zur Herstellung der Bundesligatauglichkeit. Dennoch vermisst die SSW-Ratsfraktion Kiel eine verbindliche Beteiligung der Fanszene an dem Projekt. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen