Lars Harms

Formand for SSW i Landdagen

Jette Waldinger-Thiering

Bisidder i SSWs landdstyrelse 
Medlem af SSWs landdagsgruppe 
Kredsformand for SSW Rendsborg-Egernførde/Kiel