AG Socialpolitik

Er du socialt engageret og vil gerne udvikle politiske mål og initiativer for et socialt Slesvig-Holsten sammen med andre SSWere, så er du meget velkommen i vores arbejdsgruppe. 

Vi mødes 6-8 gange om året og har i de forgangne år beskæftiget os med bl.a. pleje- og sundhedssektoren, boligpriser og jordemødrenes vilkår. 

Hvis du har spørgsmål eller forslag eller selv vil være med i arbejdsgruppem, så send en email til Bodo Neumann Nee eller ring på 0151 5043 2738. Vi ser frem til at høre fra dig. 

AG Kvindeforum

SSWs kvindeforum beskæftiger sig bl.a. med emner som ligestilling, gender mainstreaming og kvinderettigheder. Vi arrangerer regelmæssigt workshops og debataftener om aktuelle relevante emner og udvikler resolutioner og forslag til politiske initiativer på både lands- og kommunalt plan. 

Hvis du sidder inde med forslag eller selv har lyst til at deltage aktivt i kvindeforumet, så send en mail til Susanne Storch. Vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Grænseoverskridende Samarbejde

Det grænseoverskridende samarbejde hører til SSW som blyantanspidseren til en blyant. Isoleret betragtet er Sydslesvig og Sønderjylland blot nationale udkantsområder. Og udkantsområder har det typisk sværere at udvikle sig end centrale regioner.  

Men jo mere det lykkes os at overvinde den grænse, der skiller os ad, jo mere har vi chancen for at videreudvikle vor fælles grænseland til et kraftcenter mellem storbyregionerne Hamborg og Aarhus. Det tror vi på, og det kæmper vi for. 

SSWs arbejdsgruppe "Grænseoverskridende Samarbejde" blev søsat for at udvikle nye ideer og initiativer, hvordan vi kan give vort grænseland et kulturelt, erhvervsmæssigt og trafikalt løft. Hvis du har ideer og forslag til arbejdsgruppen eller selv vil være en aktiv del af den, så send en email til Martin Lorenzen. Så hører du fra os. 

AG Kulturpolitik

Kultur er en elementar del af den menneskelige eksistens. Gennem kultur danner vi vores sociale samvær. udvikler vores identitet og videreudvikler os. Alle, der vil være kreative, skal have rum og muligheder for det. Det må altid være det øverste mål for kulturpolitik. 

SSWs arbejdsgruppe Kulturpolitik har skrevet sig på fanerne at skabe bedre rammebetingelser for fremme og udvikling af kulturarbejdet - lige fra alternativ kultur til de helt store scener. 

Hvis også dit hjerte brænder for kulturpolitik, så skal du være hjertelig velkommen til at medvirke i arbejdsgruppen. Blot send en mail til Sybilla Lena Nitsch, vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Miljø, økologi og klimabeskyttelse

Miljø- og klimapolitik har altid været et særligt anliggende for SSW. Vi var allerede ude på gaderne for at demonstrere imod atomkraft længe, før De Grønne eksisterede. Vi kæmper for at redde Slien, forhindre fracking og underjordisk Co2-lagring, ligesom vi kæmper for et økologisk landbrug og rent vand på kommunale hænder.

Arbejdsgruppen Miljø, økologi og klimabeskyttelse blev grundlagt for at udvikle nye, bedre løsninger på, hvordan vi mennesker kan trives på vores planet på en mere bæredygtig måde. Hvis du ligger inde med forslag eller ideer, eller hvis du selv kunne tænke at være med i arbejdsgruppen, så send en email til Peter Knöfler. Vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Moderne Valgkampformater

Valgkampe er kongeklassen inden for politisk PR: På kun få uger gælder det om at få både sine politiske successer, mål og kandidater profileret i en sådan grad, at det for alvor kan mærkes ved stemmeurnerne på den finale valgsøndag. Her er den direkte valgkamp på torvene lige så vigtig som fængende plakater, videospots og en effektiv social media-kampagne. 

Arbejdsgruppen "Moderne valgkampformater" har som opgave at udvikle nye, friske kampagneelementer for SSW, der fænger og vækker lyst til at beskæftige sig med politik og SSW. Hvis du har ideer eller forslag eller endda lyst til at medvirke i gruppen, så send en mail til Christopher Andresen. Du hører fra os hurtigst muligt. 

AG Ældreparlament

En gang om året mødes seniorer fra hele Slesvig-Holsten i Landdagen i Kiel for at diskutere om politiske emner og formulere ældrepolitiske krav til landdagen. Heriblandt også seniorer fra det danske mindretal og friserne.  

Arbejdsgruppen Ældreparlament blev søsat for at udvikle tilsvarende SSW-initiativer på ældreområdet. 

Hvis du har egne ideer eller forslag til os eller selv vil deltage i arbejdsgruppen, skriv en email til Martin Lorenzen. Så hører du fra os hurtigst muligt. 

AG Friserne i SSW

SSW er ikke blot partiet for det danske mindretal i Sydslesvig, men også for de nationale frisere i Nordfrisland. Sådan har det været, lige siden SSW blev grundlagt i 1948 - af to frisere og to dansksindede.

Arbejdsgruppen Frisere i SSW blev grundlagt for at diskutere frisiske emner og interesser i SSW og udvikle nye initiativer. Det kan typisk være inden for sprog- og kulturpolitik, en videreudvikling af friserloven eller tosprogede skilte i Nordfrisland. 

Hvis du har ideer eller forslag til gruppen eller selv vil være med i den, send en email til Lars Harms. Du hører fra os hurtigst muligt.