AG Socialpolitik

Er du socialt engageret og vil gerne udvikle politiske mål og initiativer for et socialt Slesvig-Holsten sammen med andre SSWere, så er du meget velkommen i vores arbejdsgruppe. 

Vi mødes 6-8 gange om året og har i de forgangne år beskæftiget os med bl.a. pleje- og sundhedssektoren, boligpriser og jordemødrenes vilkår. 

Hvis du har spørgsmål eller forslag eller selv vil være med i arbejdsgruppem, så send en email til katrin.moeller@ssw.de. Vi ser frem til at høre fra dig. 

AG Kvindeforum

SSWs kvindeforum beskæftiger sig bl.a. med emner som ligestilling, gender mainstreaming og kvinderettigheder. Vi arrangerer regelmæssigt workshops og debataftener om aktuelle relevante emner og udvikler resolutioner og forslag til politiske initiativer på både lands- og kommunalt plan. 

Hvis du sidder inde med forslag eller selv har lyst til at deltage aktivt i kvindeforumet, så send en mail til katrin.moeller@ssw.de. Vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Grænseoverskridende Samarbejde

Det grænseoverskridende samarbejde hører til SSW som blyantanspidseren til en blyant. Isoleret betragtet er Sydslesvig og Sønderjylland blot nationale udkantsområder. Og udkantsområder har det typisk sværere at udvikle sig end centrale regioner.  

Men jo mere det lykkes os at overvinde den grænse, der skiller os ad, jo mere har vi chancen for at videreudvikle vor fælles grænseland til et kraftcenter mellem storbyregionerne Hamborg og Aarhus. Det tror vi på, og det kæmper vi for. 

SSWs arbejdsgruppe "Grænseoverskridende Samarbejde" blev søsat for at udvikle nye ideer og initiativer, hvordan vi kan give vort grænseland et kulturelt, erhvervsmæssigt og trafikalt løft. Hvis du har ideer og forslag til arbejdsgruppen eller selv vil være en aktiv del af den, så send en email til Martin Lorenzen. Så hører du fra os. 

AG Kulturpolitik

Kultur er en elementar del af den menneskelige eksistens. Gennem kultur danner vi vores sociale samvær. udvikler vores identitet og videreudvikler os. Alle, der vil være kreative, skal have rum og muligheder for det. Det må altid være det øverste mål for kulturpolitik. 

SSWs arbejdsgruppe Kulturpolitik har skrevet sig på fanerne at skabe bedre rammebetingelser for fremme og udvikling af kulturarbejdet - lige fra alternativ kultur til de helt store scener. 

Hvis også dit hjerte brænder for kulturpolitik, så skal du være hjertelig velkommen til at medvirke i arbejdsgruppen. Blot send en mail til katrin.moeller@ssw.de, vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Miljø, økologi og klimabeskyttelse

Miljø- og klimapolitik har altid været et særligt anliggende for SSW. Vi var allerede ude på gaderne for at demonstrere imod atomkraft længe, før De Grønne eksisterede. Vi kæmper for at redde Slien, forhindre fracking og underjordisk Co2-lagring, ligesom vi kæmper for et økologisk landbrug og rent vand på kommunale hænder.

Arbejdsgruppen Miljø, økologi og klimabeskyttelse blev grundlagt for at udvikle nye, bedre løsninger på, hvordan vi mennesker kan trives på vores planet på en mere bæredygtig måde. Hvis du ligger inde med forslag eller ideer, eller hvis du selv kunne tænke at være med i arbejdsgruppen, så send en email til katrin.moeller@ssw.de. Vi melder hurtigst muligt tilbage. 

AG Friserne i SSW

SSW er ikke blot partiet for det danske mindretal i Sydslesvig, men også for de nationale frisere i Nordfrisland. Sådan har det været, lige siden SSW blev grundlagt i 1948 - af to frisere og to dansksindede.

Arbejdsgruppen Frisere i SSW blev grundlagt for at diskutere frisiske emner og interesser i SSW og udvikle nye initiativer. Det kan typisk være inden for sprog- og kulturpolitik, en videreudvikling af friserloven eller tosprogede skilte i Nordfrisland. 

Hvis du har ideer eller forslag til gruppen eller selv vil være med i den, send en email til marlene.christiansen@ssw.de. Du hører fra os hurtigst muligt. 

AG Forbundspolitik

SSW har haft en plads i Forbundsdagen siden forbundsdagsvalget i 2021. Er du interesseret i vores parlamentsmedlem Stefan Seidlers arbejde? Har du nogle ideer eller forslag, som du gerne vil bidrage
med? Forbundspolitiske emner, du gerne vil diskutere? Så er du helt rigtig i vores forbundspolitiske arbejdsgruppe med Stefan Seidler. Modtag førstehåndsinformationer angående emner som SSW via Stefan har mulighed for at påtale og tematisere i den tyske Forbundsdag.

Bliv en del af vores dedikerede arbejdsgruppe og tilmeld dig via katrin.moeller@ssw.de

Vi ser frem til at høre fra dig!

Europaudvalg

EFA (European Free Alliance) er et europæisk politisk parti bestående af 43 regionale partier. En af dem er SSW. EFA blev grundlagt i 1981 og beskæftiger sig primært med beskyttelsen af mindetal i Europa og regionernes Europa. Anke Spoorendonk er i øjeblikket kasserer i EFA.

Er du interesseret i SSW's arbejde i EFA, i europæisk politik og EFA's arbejdsområder? Så er du helt rigtig i vores AG EFA.

Bliv en del af vores dedikerede arbejdsgruppe og tilmeld dig hos martin.lorenzen@ssw.de. Vi ser frem til dig!

AG Ældreparlament

En gang om året mødes seniorer fra hele Slesvig-Holsten i Landdagen i Kiel for at diskutere om politiske emner og formulere ældrepolitiske krav til landdagen. Heriblandt også seniorer fra det danske mindretal og friserne.  

Arbejdsgruppen Ældreparlament blev søsat for at udvikle tilsvarende SSW-initiativer på ældreområdet. 

Hvis du har egne ideer eller forslag til os eller selv vil deltage i arbejdsgruppen, skriv en email til Martin Lorenzen. Så hører du fra os hurtigst muligt.