SSW Slesvig-Flensborg Amt

SSWs amtsforbund Slesvig-Flensborg dækker over 27 partidistrikter med tilsammen ca. 1440 medlemmer og er både medlemsmæssigt og geografisk det største amtsforbund i SSW. 

Amtsstyrelsen består af otte personer og står for at lægge SSWs tematiske og strukturelle kurs i amtet. Styrelsen er bindeled mellem amtsgruppen, distrikterne og medlemmerne.

Den varetager distrikternes ønsker og interesser og organiserer i samarbejde eller selvstændigt forskellige arrangementer som workshops, paneldebatter og møder til emner af almen interesse. 

Du kan følge med i amtsforbundets og distrikternes arbejde og arrangementer her eller dagsaktuelt på vores Facebookside

Hvis du har yderligere spørgsmål, ideer, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 

SSWs Amtsrådsgruppe i Slesvig-Flensborg består af seks medlemmer og varetager SSWs interesser i hele amtet Slesvig-Flensborg. 

Du kan følge med i amtsrådsgruppens arbejde her eller på amtsrådets hjemmeside  https://www.schleswig-flensburg.de/Politik-Verwaltung-/Politik-im-Kreis/Der-Kreistag