Ja, jeg vil gerne være medlem af SSW!

Jeg tilslutter mig SSWs mindretalspolitiske mål og formål og er ikke medlem af et andet politisk parti i Tyskland.

Medlemskab ansøgning

SSW må trække årskontingentet på 25 € fra min konto
SEPA-betalingstilladelse

Jeg giver hermed SSW lov til at trække medlemsbidrag fra min konto. Jeg giver samtidig min bank tilladelse til at frigive medlemsbidraget.

Obs! Jeg kan kræve beløbet tilbagebetalt inden for otte uger jvf. Bankens betingelser.

Kreditor-identifikationsnummer: DE88ZZZ00000236520

Leider können wir bei Auslandskonten den Mitgliedsbetrag nicht per Lastschrift einziehen. Sie werden gebeten den Mitgliedsbeitrag, einmal im Jahr, nach Erhalt der Rechnung, zu überweisen.

Hvordan vil du verificere dig?

Med din ansøgning om optagelse som medlem af SSW stiller du os data til rådighed, som vi arkiverer og bruger til administration af dit medlemskab og servicefunktioner. Du kan læse mere om vores databeskyttelsespolitik på vores hjemmeside.

Medlemsformular PDF download

Du kan downloade medlemsformularet, udfylde og sende det til SSW per post eller fax.

Download