Spenden

Politik og valgkampe koster mange penge. Hvis du vil bakke økonomisk op om vores arbejde, kan du donere penge her. 
SSWs bankforbindelse lyder som følger: 

SSW Landsforbundet
IBAN: DE36 2152 0100 0000 0173 29 
BIC: UNBNDE21XXX

Du vil automatisk få tilsendt en "Spendenbescheinigung" i starten af det efterfølgende år.