Velkommen hos SSW

Kære læser,

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) blev grundlagt i 1948 som parti for det danske og det frisiske mindretal i delstaten Slesvig-Holsten. 

Mens friserne primært træffes på den nordlige vestkyst (Nordfrislands Amt), er det danske mindretal fordelt over hele landsdelen Sydslesvig. Med skoler og dagtilbud, kirker og sundhedstjeneste, kultur- og idrætsforeninger samt en egen dansk avis, der udkommer på begge sider af den dansk-tyske grænse. 

SSWs fornemmeste opgave som mindretalsparti er at sørge for, at medlemmerne af det danske og det frisiske mindretal er ligestillet med flertalsbefolkningen på alle områder. Men SSW er også et regionalparti i Slesvig-Holsten. For vi hvis vi vil kunne garantere, at vores mindretalsfolk kan finde gode jobs uden at skulle forlade Sydslesvig, så er vi nødt til at føre en god arbejdsmarkedspolitik. Og hvis vi vil have, at folk kan komme frem og tilbage mellem arbejde og hjem, så er vi nødt til at føre en god infrastrukturpolitik. På den måde er alle politiske emner samtidig også mindretalsemner. Omvendt profiterer også flertalsbefolkningen af god SSW-politik. Derfor er det helt naturligt, at SSW også får en del stemmer uden for mindretallet, når der er valg. 

På disse sider kan du informere dig om vores politik og de mange frivillige, der yder en daglig indsats i kommuner og kredse for, at vi alle kan leve et godt liv under gode rammebetingelser. Måske får du endda lyst til selv at være en del af SSW-familien. Så ville jeg glæde mig rigtig meget til at kunne byde dig velkommen som nyt medlem. 
 

Med venlig hilsen, 

Christian Dirschauer 
SSWs landsformand