Pressefoto Flemming Meyer

Landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening 
Medlem af Den slesvig-holstenske Landdag. 

Download
Download