Arrangement · 19.09.2020 Indkaldelse til landsmøde

SSW inviterer til landsmøde 2020, lørdag den 19. september 2020, kl. 9.00 i ”Idrætshallen”, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg. På landsmødet beslutter de delegerede blandt andet om SSW skal opstille til forbundsdagsvalget 2021 (se bilag) og vælge en ny næstformand eller næstforkvinde til partiet.

 • Arrangement start: 19.09.2020

Indkaldelse til landsmøde

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen – indkalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17) til landsmøde lørdag den 19. september 2020, kl. 9.00 i ”Idrætshallen”, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg


Dagsorden: (Download)

 1. Åbning og velkomst
 2. Valg af mødeleder
 3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
 4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes behandling
 5. Dagens aktuelle emne: Beslutning om opstilling til forbundsdagsvalget 2021 (se bilag)
 6. Formandens beretninger:
 7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
 8. Landdagsgruppens beretning ved gruppeformand Lars Harms inklusiv spørgetid
  (spørgsmål skal indsendes skriftligt af de delegerede senest den 11.09.2020)
 9. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21
  • 1. stedfortrædende formand (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • ledende landsstyrelsesmedlem for økonomiske anliggender (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • 1. bisidder (hidtil Christopher Andresen, som ønsker genvalg)
  • 3. bisidder (hidtil Peter Knöfler, som ikke ønsker genvalg)
  • 2. Suppleant (Der skal findes en suppleant for 1 år).
  • Revisorer (hidtil Carsten Petersen og Annette Terkelsen)
  • Valg til det Sydslesvigske Samråd (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • Valg til kontaktudvalget (Hidtil Jon Hardon Hansen, som har trukket sig. Gitte Hougaard-Werner foreslås af landsstyrelsen).
    
 10. SSWUs beretning ved formand Christopher Andresen og
  beretning for ud- valget vedrørende den frisiske folkegruppe ved den slesvig-holstenske land- dag ved Friisk Foriinings formand Bahne Bahnsen
 11. Grundlæggelse af en dansk-frisisk kommunalpolitisk forening.
 12. Resolutioner
  Resolution digital skole
  Demokratiet dag - "Demokratie leben und würdigen!"
 13. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021.
 14. Dato for landsmødet i 2021 – lørdag den 23. oktober 2021.
 15. Eventuelt – ordet er frit
 16. Afslutning

Praktiske oplysninger

Spørgsmål

 • Tilmelding til landsmødet den 19.09.2020 sker til SSWs landssekretariat pr. telefon på 0461 /144 08 310 eller e-mail: info@ssw.de - senest fredag den 11. september 2020.
 • De delegerede bedes indtegne sig inden mødets begyndelse og modtage stemmesedler og andre bilag.
 • Skulle du som delegeret være forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du sørge for, at der møder et medlem fra dit distrikt eller amt som stedfortræ- der.
 • Evt. kørselrefundering sker via distriktet eller amtsforbundet.
 • Arrangementet afholdes under de aktuelle Corona-regler.

Husk maske!

Har du spørgsmål omkring SSWs landsmøde, henvend dig til:

SSWs landssekretariat
Norderstraße 76 - 24939 Flensburg
tlf. 0461-14408310
info@ssw.de

Vil du vide mere om SSWs regler for landsmødet, kan du på landssekretariatet bestille et hæfte, der omfatter SSWs forret- ningsorden, SSWs vedtægter m.m., ligeledes kan du bestille vores rammeprogramhæfte.

 

Wichtiger Hinweis an die Presse: 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Zahl an Presseakkreditierungen für den Parteitag zur Verfügung stellen können. Wir bitten deshalb um verbindliche Anmeldung an unsere Pressestelle per E-Mail (per.dittrich@ssw.de) oder Telefon (0152 01612276) bis spätestens 16. September. Akkreditierungen werden nach zeitlichem Eingang bearbeitet und erteilt. 

Zur Einladung mit Tagesordnung

Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Weitere Artikel

Pressemeddelelse · 29.03.2023 Sybilla Nitsch und Stefan Seidler: Guter grenzüberschreitender Verkehr braucht vorausschauende und ernsthafte Politik

Zum Brief des Bevollmächtigen des Ministerpräsidenten für die Zusammenarbeit mit Dänemark des Landes Schleswig-Holstein Johannes Callsen und des Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein Claus Ruhe Madsen zu grenzüberschreitenden Verkehrsthemen an Bundesverkehrsminister Volker Wissing äußern sich die Sprecherin für Verkehr der SSW-Landtagsfraktion Sybilla Nitsch und der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler wie folgt:

Weiterlesen

Pressemeddelelse · Kiel · 31.03.2023 Kieler Flughafen für E-Flugzeuge fit machen

Der Flughafen Holtenau steht vor großen Entwicklungsschritten im Bereich der elektrisch betriebenen Luftfahrt. Das geht aus einer Geschäftlichen Mitteilung der Verwaltung an den Wirtschaftsausschuss hervor, für deren Zustandekommen ein Antrag der SSW-Ratsfraktion ursächlich ist. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemeddelelse · Slesvig-Flensborg · 29.03.2023 Podiumsdiskussion - Photovoltaik als Beitrag zur Energiewende – Wie lässt sich ihr Anteil an der ökologischen Energie erhöhen?

Weiterlesen