Arrangement · 19.09.2020 Indkaldelse til landsmøde

SSW inviterer til landsmøde 2020, lørdag den 19. september 2020, kl. 9.00 i ”Idrætshallen”, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg. På landsmødet beslutter de delegerede blandt andet om SSW skal opstille til forbundsdagsvalget 2021 (se bilag) og vælge en ny næstformand eller næstforkvinde til partiet.

 • Arrangement start: 19.09.2020

Indkaldelse til landsmøde

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen – indkalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17) til landsmøde lørdag den 19. september 2020, kl. 9.00 i ”Idrætshallen”, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg


Dagsorden: (Download)

 1. Åbning og velkomst
 2. Valg af mødeleder
 3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
 4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes behandling
 5. Dagens aktuelle emne: Beslutning om opstilling til forbundsdagsvalget 2021 (se bilag)
 6. Formandens beretninger:
 7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
 8. Landdagsgruppens beretning ved gruppeformand Lars Harms inklusiv spørgetid
  (spørgsmål skal indsendes skriftligt af de delegerede senest den 11.09.2020)
 9. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21
  • 1. stedfortrædende formand (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • ledende landsstyrelsesmedlem for økonomiske anliggender (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • 1. bisidder (hidtil Christopher Andresen, som ønsker genvalg)
  • 3. bisidder (hidtil Peter Knöfler, som ikke ønsker genvalg)
  • 2. Suppleant (Der skal findes en suppleant for 1 år).
  • Revisorer (hidtil Carsten Petersen og Annette Terkelsen)
  • Valg til det Sydslesvigske Samråd (hidtil Rüdiger Schulze, som ikke ønsker genvalg)
  • Valg til kontaktudvalget (Hidtil Jon Hardon Hansen, som har trukket sig. Gitte Hougaard-Werner foreslås af landsstyrelsen).
    
 10. SSWUs beretning ved formand Christopher Andresen og
  beretning for ud- valget vedrørende den frisiske folkegruppe ved den slesvig-holstenske land- dag ved Friisk Foriinings formand Bahne Bahnsen
 11. Grundlæggelse af en dansk-frisisk kommunalpolitisk forening.
 12. Resolutioner
  Resolution digital skole
  Demokratiet dag - "Demokratie leben und würdigen!"
 13. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021.
 14. Dato for landsmødet i 2021 – lørdag den 23. oktober 2021.
 15. Eventuelt – ordet er frit
 16. Afslutning

Praktiske oplysninger

Spørgsmål

 • Tilmelding til landsmødet den 19.09.2020 sker til SSWs landssekretariat pr. telefon på 0461 /144 08 310 eller e-mail: info@ssw.de - senest fredag den 11. september 2020.
 • De delegerede bedes indtegne sig inden mødets begyndelse og modtage stemmesedler og andre bilag.
 • Skulle du som delegeret være forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du sørge for, at der møder et medlem fra dit distrikt eller amt som stedfortræ- der.
 • Evt. kørselrefundering sker via distriktet eller amtsforbundet.
 • Arrangementet afholdes under de aktuelle Corona-regler.

Husk maske!

Har du spørgsmål omkring SSWs landsmøde, henvend dig til:

SSWs landssekretariat
Norderstraße 76 - 24939 Flensburg
tlf. 0461-14408310
info@ssw.de

Vil du vide mere om SSWs regler for landsmødet, kan du på landssekretariatet bestille et hæfte, der omfatter SSWs forret- ningsorden, SSWs vedtægter m.m., ligeledes kan du bestille vores rammeprogramhæfte.

 

Wichtiger Hinweis an die Presse: 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Zahl an Presseakkreditierungen für den Parteitag zur Verfügung stellen können. Wir bitten deshalb um verbindliche Anmeldung an unsere Pressestelle per E-Mail (per.dittrich@ssw.de) oder Telefon (0152 01612276) bis spätestens 16. September. Akkreditierungen werden nach zeitlichem Eingang bearbeitet und erteilt. 

Zur Einladung mit Tagesordnung

Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Weitere Artikel

Pressemeddelelse · Kiel · 21.01.2021 Kieler SSW-Ratsfraktion zur ÖPNV-Verbesserung: Die Ampel bleibt rot

Die Ampel-Kooperation hat ihre konkreten Pläne zur Verbesserung des Kieler ÖPNV wieder eingestampft und stimmte ihren viel zu vagen Ratsantrag „Angebotsverbesserung ÖPNV“ (Drs. 1127/2020) gegen alle konstruktiven Änderungsanträge aus der Opposition durch. Dazu erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen

Nyhed · 21.01.2021 Kreis Schleswig-Flensburg Gratis Schülerbeförderung: Jetzt auch für die dänische Minderheit

Die Proteste haben sich ausgezahlt: Nachdem sich eine politische Mehrheit im Kreistag Schleswig-Flensburg monatelang geweigert hatte, die Schüler der dänischen Minderheit in den kostenlosen Schülerverkehr mit aufzunehmen, wird das Land jetzt die Kosten übernehmen. 

Weiterlesen

Pressemeddelelse · Kiel · 20.01.2021 Kaufleute in Not: SSW-Ratsfraktion Kiel mahnt Ampelkooperation und Verwaltung schneller zu werden

Die SSW-Ratsfraktion Kiel stellt fest, dass die durch den Corona-Lockdown forcierten wirtschaftlichen Probleme der Kaufleute aus der Holtenauer Straße, aber auch vieler anderer Kaufleute in Kiel, durchaus hätten vermindert werden können, wenn die Mehrheitskooperation sich entschlossener mit den Problemen des Einzelhandels und der Kaufleute beschäftigen würde. Dazu erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion.

Weiterlesen