Pressemeddelelse · 22.07.2020 SSW og SP opfordrer den danske regering til at handle for at reducere køerne ved grænsen

Situationen ved den dansk-tyske grænse er fuldstændig uholdbar. Det mener formændende for de to mindretals partier Flemming Meyer fra SSW og Carsten Leth Schmidt fra SP.

De daglige køer ved grænsen, hvor folk ofte skal vente næsten en time for at komme ind i Danmark, er til stor gene for pendlere, turister og grænselandets beboere. Grænsekontrollen, som den håndhæves p.t. skader grænselandets integritet og mobiliteten i regionen.

Flemming Meyer og Carsten Leth: "Det er ikke den normalisering af grænselandet, som blev stillet os i udsigt. I store dele af Europa er grænsekontrollen afskaffet igen, selv om smittetrykket er højere end i Tyskland og Danmark. Vi opfordrer regeringen til at handle nu og har en klar forventning om, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed, så grænsekontrollen gennemføres på en sådan måde, at grænselandets beboere og pendlerne sikres fremkommelighed. F.eks. kunne der afsættes mere bemanding ved grænsen for at åbne et andet spor for pendlere, eller man kunne åbne flere grænseovergange som Sofiedal og Rudbøl."

Weitere Artikel

Pressemeddelelse · 12.05.2021 Der SSW wird erste "faire Partei" Deutschlands

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Fair Trade-Handel soll künftig zunehmend den Alltag des SSW auf allen politischen Ebenen prägen - vom Sitzungskaffee bis hin zu Giveaways im Wahlkampf.

Weiterlesen

Pressemeddelelse · AG Holsten-Hamborg · 12.05.2021 SSW nominiert einen Lübecker auf seiner Landesliste

Nach über sechzig Jahren nimmt die Partei der dänischen und friesischen Minderheit wieder an einer Bundestagswahl teil.

Weiterlesen

Nyhed · 10.05.2021 Landesparteitag 2021 KandidatInnen-Beschluss des Landesparteitages zur Bundestagswahl 2021

Weiterlesen