Pressemeddelelse · 28.04.1999 Misforståelser blev ryddet af vejen

På et møde mellem bestyrelsen for Fælleslandboforeningen, SSW´s-landdagsgruppe og landsstyrelsen blev de misforståelser ryddet af vejen, som på Fælleslandboforeningens generalforsamling i februar havde fået landboforeningens formand Bo Hallberg til at komme med kritik af SSWs landbrugspolitik. Mødet var kommet i stand på landsagsgruppens foranledning.

SSW´s landdagskvinde Anke Spoorendonk fremlagde på mødet bl.a. en oversigt over SSW´s landbrugspolitiske initiativer på landsplan. Hun understregede, at landbrugspolitikken idag helt overvejende bestemmes i Bruxelles og i Bonn - AGENDA 2000, som mange landmænd har kritiseret, er blot ét eksempel på denne udvikling. Også de fleste nye bestemmelser på miljøområdet er fastlagt på EU-plan.

Anke Spoorendonk fremførte, at bl.a. SSW´s initiativer i forbindelse med naturfredningslovens bestemmelser om udformning af et "Landschaftsprogramm" er et belæg for SSW´s linje i landbrugspolitikken: Den er dialogorienteret og bygger på en forståelse af, at landmændene har krav på økonomisk udligning for miljømæssige tiltag. For SSW er det derfor ønskværdigt at fremme den såkaldte "Vertragsnaturschutz".

Fælleslandboforeningens formand Bo Hallberg udtalte, at han var meget glad for at SSW så hurtigt havde taget initiativet til et møde. Det var ham et yderligere bevis på det gode samarbejde , der har været - og fortsat er - mellem SSW og landboforeningen. Hans udtalelser på Fælleslandboforeningens generalforsamling skulle tages som udtryk for, at de er kommet i klemme ved de "Landschaftspläne", som kommunerne af naturretslige grunde er forpligtet til at fremlægge. Bo Hallberg gjorde opmærksom på, at Fælleslandboforening er en interesseforening og at SSW som pol.

Weitere Artikel

Tale · 20.11.2020 Die Arbeitsbedingungen in Teilen der Fleischindustrie sind unmenschlich

Weiterlesen

Pressemeddelelse · 24.11.2020 Das Schweigen brechen: Mehr Frauenhäuser für Schleswig-Flensburg und Nordfriesland!

Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gibt das „Frauenpolitische Forum“ des SSW folgende Pressemitteilung heraus:

Weiterlesen

Pressemeddelelse · Kiel · 20.11.2020 Warum die SSW-Ratsfraktion Kiel der November-Ratssitzung im Schloss ferngeblieben ist

Die Kieler SSW-Ratsfraktion hat mit ihrer Nichtteilnahme an der ersten Ratssitzung im Festsaal des Kieler Schlosses ein Zeichen gesetzt: Der Umzug der Ratsversammlung ist ein teurer und nach Prüfung des Stadtpräsidenten unnötiger Vorgang, der Politikverdrossenheit provoziert und das Stadtparlament von der Kieler Bevölkerung entfremdet. Dazu erklären Ratsherr Marcel Schmidt und Ratsfrau Dr. Susanna Swoboda, Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion:

Weiterlesen