Fraksjoonsformoon Thorsten Falke

Steanaker 549
27498 Deät Lunn

E-mail: thorsten@duene1.de
Tel. 0170-4863428

Tweede fraksjoonsformoon Martin Böhmer

Siemensterrasse 134
27498 Deät Lunn

E-mail: boehmer@helgoland.de
Telefon 04725/1263
Mobil 0176/34604956

 

Gemiindeferträäser Heike Hornbruch

Bop Stak 696
27498 Deät Lunn

E-mail: h.hornbruch@gmx.de
Tel. 04725/7524

Gemiindeferträäser Nickels Krüss

Bop Stak 696
27498 Deät Lunn

E-mail: karkfink@googlemail.com
Tel. 04725/811449
Mobil 0173-5128602