Rädjsfraksjoon SSW Flansburj

SSW-Rädjsfraksjoon
Rathausplatz 1
Zimmer H 50 
24931 Flansborj

Tel. 0461 85-2765
Fax: 0461 85-2854
Email: fraktion.flensburg@ssw.de
Sekretarioot: Ruth Möller

Adräs önjt rädjhüs:
Rädjhüs • Rathausplatz 1 • Zimmer H 50    
Moundi foon klook 14 bit 17, täisdi foon klook 9 bit 12, weensdi foon klook 9 bit 12, törsdi foon klook 14 bit 17, fraidi foon klook 9 bit 12
unti hum mååged en tid ouf.

Rädjslasmoote SSW Flansborj

Fraksjoonsforwüset Susanne Schaefer-Quäck

Tel. 0461-31 22 55
E-mail: Susanne.Schaefer-Quaeck@ssw.de

Ütschuse

 • Hoodütschus
 • Finansütschus
 • Rädj foon da ålste

Stääferträäsende fraksjoonsformoon Edgar Möller

Tegelbarg 41
24941 Flensborj

Tel. 0461-9 65 70
Mobil 016097829218
E-mail: Edgar.Moeller@ssw.de

Tuläid 1956
befraid, 2 bjarne

Tächnisch önjstalde
Sosjåålpolitiischen sprääger
Formoon foon e sosjåål- & sünhäidsütschus

Ütschuse

 • Sosjåål- & sünhäidsütschus (formoon)
 • Hoodütschus

 

Tweede stääferträäsende fraksjoonsformoon Glenn Dierking

Große Str. 4
24937 Flensborj

Tel. 0461-180 500
E-mail: glenn.dierking@ssw.de

Tuläid 1954

Architäkt
Plooningspolitiische sprääger

Ütschuse

 • Ütschus for amwråål, plooning än stääsütwikling
 • Dåt stjör foon WiReg

Treede stääferträäsende fraksjoonsformoon foon e SSW Flansborj Fraksjoon Daniel Dürkop

Friedrichstal 40
24939 Flensborj

E-mail: Daniel.Duerkop@ssw.de

Tuläid 1985
Bleesemoon
Kultuurpolitiische sprääger

Ütschuse

 • Kultuur & tuurismus ütschus (Tweede stääferträäsende formoon)
 • Ferwåltingsrädj TBZ
 • Bürgertiinjst, schööl än schål

 

Krisforwüset Katrin Möller

Dibler Straße 14
24941 Flansborj

Tel: 0461 505 2655
E-mail: Katrin.Moeller@ssw.de

Jöögedpolitiische Spräägerin

Ütschüse

 • Jöögedhilpütschus
 • Likstalingütschus

Dr. Karin Haug

Schützengasse 2
24937 Flansborj

E-mail: Karin.Haug@ssw.de

Forwüset foon e likstalingsütschus

Ütschus

 • Amwråål, plooning än stääsütwikling
 • Likstalingütschus

Philipp Bohk

Waldeckestr. 18
24939 Flansborj

Tel. 0171 - 4843000
E-mail: Philipp.Bohk@ssw.de
Tuläid 1985

Krissekretäär Flansborj
TBZ & tuurismuspolitiische sprääger
Digitialpolitiische sprääger

Ütschuse

 • Hoodütschus
 • Ferwåltingsrädj TBZ (Tweede stääferträäsende formoon)
 • TAFF Ferwåltingsrädj