Pressemeddelelse · 29.03.2005 SSF og SSW åben for dialog

I anledning af 50 års dagen for København-Bonn-erklæringerne er det Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigsk Vælgerforening magtpåliggende at understrege betydningen af de to gensidige erklæringer af 29. marts 1955.

Erklæringerne har lagt grobunden for et ligeberettiget samliv i det dansk-tyske grænseland og er fortsat fundamentet for et givtigt samvirke mellem danske og tyske - i øjenhøjde, fastslår formændene for de to danske organisationer i Sydslesvig, Dieter Paul Küssner og Gerda Eichhorn.

Denne kendsgerning kan også de seneste ugers politiske uenighed om SSW-landdagsmandaternes fuldgyldighed og tvivlen om det berettigede i, at SSW er fritaget for fem procent klausulen ved landdags- og forbundsdagsvalg ikke ændre ved, mener de to organisationsformænd.

Küssner og Eichhorn fremhæver tværtimod, at begge organisationer er rede til fortsat og åben dialog med alle parlamentariske politiske kræfter i Slesvig-Holsten og Tyskland. Men det forudsætter, at de kræfter, der har mistolket København-Bonn-erklæringerne og ikke anerkender SSW-mandaterne som lige værdige med andre partiers mandatsbærere, bevæger sig.

Dieter Paul Küssner tilføjer: »Om man bevæger sig afgøres de næste uger under regeringsforhandlingerne, hvor det vil vise sig, om mindretallets krav om ligestilling imødekommes. Netop i jubilæumsåret for København-Bonn-erklæringerne er det afgørende, at mindretalspolitikken fortsat er garant for et fredeligt samliv mellem flertal og mindretal i Slesvig-Holsten«.

Weitere Artikel

Pressemeddelelse · 29.05.2020 SSW og SSF hilser delvis grænseåbning velkommen

Det danske mindretal ønsker fortsat en hurtig regional løsning.

Weiterlesen

Pressemeddelelse · 29.05.2020 SSW begrüßt teilweise Öffnung der deutsch-dänischen Grenze

Landesvorsitzender Flemming Meyer dankt der dänischen Regierung.Zur Ankündigung der dänischen Regierung, die Grenze nach Deutschland ab dem 15. Juni wieder teilweise zu öffnen, erklärt der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer:

Weiterlesen

Pressemeddelelse · Kiel · 29.05.2020 Feuerwerk bringt Mikroplastik in die Förde – SSW-Ratsfraktion Kiel fordert Reduzierung

Die beunruhigenden Nachrichten über Mikroplastik in der Förde haben die SSW-Ratsfraktion alarmiert. Laut einer Studie des Geomar sind die privaten Feuerwerke zu Silvester nicht nur eine Feinstaubquelle in der Luft, sondern auch eine Quelle von Mikroplastik im Fördewasser. Der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion, Ratsherr Marcel Schmidt sagt dazu:

Weiterlesen