Pressemitteilung · 29.03.2005 SSF og SSW åben for dialog

I anledning af 50 års dagen for København-Bonn-erklæringerne er det Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigsk Vælgerforening magtpåliggende at understrege betydningen af de to gensidige erklæringer af 29. marts 1955.

Erklæringerne har lagt grobunden for et ligeberettiget samliv i det dansk-tyske grænseland og er fortsat fundamentet for et givtigt samvirke mellem danske og tyske - i øjenhøjde, fastslår formændene for de to danske organisationer i Sydslesvig, Dieter Paul Küssner og Gerda Eichhorn.

Denne kendsgerning kan også de seneste ugers politiske uenighed om SSW-landdagsmandaternes fuldgyldighed og tvivlen om det berettigede i, at SSW er fritaget for fem procent klausulen ved landdags- og forbundsdagsvalg ikke ændre ved, mener de to organisationsformænd.

Küssner og Eichhorn fremhæver tværtimod, at begge organisationer er rede til fortsat og åben dialog med alle parlamentariske politiske kræfter i Slesvig-Holsten og Tyskland. Men det forudsætter, at de kræfter, der har mistolket København-Bonn-erklæringerne og ikke anerkender SSW-mandaterne som lige værdige med andre partiers mandatsbærere, bevæger sig.

Dieter Paul Küssner tilføjer: »Om man bevæger sig afgøres de næste uger under regeringsforhandlingerne, hvor det vil vise sig, om mindretallets krav om ligestilling imødekommes. Netop i jubilæumsåret for København-Bonn-erklæringerne er det afgørende, at mindretalspolitikken fortsat er garant for et fredeligt samliv mellem flertal og mindretal i Slesvig-Holsten«.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Kiel · 17.09.2020 SSW-Ratsfraktion Kiel: Mehr Freiraum für mehr Nahversorgung mit neuen Konzepten

Zum Vorstoß der Ratsversammlung, die „Einkaufsstraße der Zukunft“ planen, gestalten und ausprobieren zu wollen, erklärt Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 17.09.2020 SSW-Ratsfraktion begrüßt Konsens zur Entwicklung der Kieler Strände

Die SSW-Ratsfraktion unterstützt die beiden Anträge „Zielbild Kieler Strände und Bademöglichkeiten“ (Drs. 0727/2020) und „Bademöglichkeiten an der Kiellinie kurzfristig erweitern“ (Drs. 0729/2020) als Mitantragstellerin und begrüßt den damit geschaffenen Konsens in der Entwicklung der Kieler Strände. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Veranstaltung · SSW-Ungdom · 25.09.2020 Invitation SSWUngdom Landsmøde

fredag d. 25.09.2020 kl. 17, Flensborghus

Weiterlesen