Meldung · 03.06.2020 Analyse af mindretallets struktur offentliggøres

Forvaltningscheferne fra de sydslesvigske organisationer har netop fremlagt en omfattende analyse af strukturen i mindretallet. Den er offentligt tilgængelig, og nu er det op til de enkelte organisationer at tage stilling til det videre forløb.

Efter strukturdebatten igen blussede op i 2019 henholdsvis 2018 besluttede Det Sydslesvigske Samråd, at forvaltningscheferne skulle foretage en omfattende analyse af strukturen i Sydslesvig.  Der blev udarbejdet et kommissorium med målsætningen at afdække effektiviserings- og organisationsmulighederne.  Analysearbejdet har forvaltningscheferne nu afsluttet, og der er fremlagt en omfattende rapport, der lægges ud på organisationernes hjemmesider. Forvaltningschefernes rapport omfatter en analyse af mindretallets udfordringer samt den nuværende struktur. Desuden har forvaltningscheferne set på fire scenarier, der kunne danne grundlag for en ny struktur i mindretallet.  Rapporten blev fremlagt Det Sydslesvigske Samråd på den lukkede del af mødet den 25. maj.  Derved understregede forvaltningscheferne, at der i rapporten ikke er foretaget prioriteringer eller stillingtagen. Rapporten fremlægger mulighederne, men det er op til hver enkelt organisation at bedømme, om og i hvilket omfang strukturforandringer skal foretages.  Sagligt og godt samarbejde Forvaltningscheferne understregede ved mødet i Samrådet, at samarbejdet i forbindelse med analysen har været konstruktivt og sagligt. Det fremgår også af rapporten, fremhævede flere af organisationernes formænd.

SSWs landsformand Flemming Meyer vil drøfte rapporten med partiets basis efter sommerferien.

Effektiviserings- og strukturmuligheder
Samrådets pressemeddelelse

Analyse der Struktur der dänischen Minderheit wird veröffentlich

Der gemeinsame Rat der südschleswigschen Organisationen hat heute eine Analyse der Struktur der dänischen Minderheit veröffentlich. Die Verwaltungschefs der dänischen Minderheit haben einen umfassenden Rapport vorgelegt, der vier Vorschläge zur Änderung der Struktur in der dänischen Minderheit beinhaltet. Der gemeinsame Rat hat den Rapport begrüßt und verabredet, dass der dieser mit der Basis aller Organisationen diskutiert werden soll.

Der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer will dies nach der Sommerpause mit der SSW-Basis in Angriff nehmen.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Kiel · 02.12.2022 Festung Kiel-Friedrichsort: Mehr Mahnmal als Denkmal

Zu der aktuellen Berichterstattung über die Festung Friedrichsort erklärt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion, Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Schleswig-Flensburg · 02.12.2022 Ein starkes Team für einen starken Kreis!

Am Mittwoch, den 30. November 2022 hat der SSW Schleswig-Flensburg seine Kandidaten für die Kreistagswahl am 14. Mai 2023 bestimmt. Als Spitzenduo haben die SSWer Ingo Reimer aus Ellund und Sarina Quäck aus Freienwill ins Rennen geschickt.

Weiterlesen

Pressemitteilung · 02.12.2022 Stefan Seidler: Die Interessen der Menschen der Inseln und Halligen in Berlin sichtbar vertreten!

Weiterlesen