Meldung · 03.06.2020 Analyse af mindretallets struktur offentliggøres

Forvaltningscheferne fra de sydslesvigske organisationer har netop fremlagt en omfattende analyse af strukturen i mindretallet. Den er offentligt tilgængelig, og nu er det op til de enkelte organisationer at tage stilling til det videre forløb.

Efter strukturdebatten igen blussede op i 2019 henholdsvis 2018 besluttede Det Sydslesvigske Samråd, at forvaltningscheferne skulle foretage en omfattende analyse af strukturen i Sydslesvig.  Der blev udarbejdet et kommissorium med målsætningen at afdække effektiviserings- og organisationsmulighederne.  Analysearbejdet har forvaltningscheferne nu afsluttet, og der er fremlagt en omfattende rapport, der lægges ud på organisationernes hjemmesider. Forvaltningschefernes rapport omfatter en analyse af mindretallets udfordringer samt den nuværende struktur. Desuden har forvaltningscheferne set på fire scenarier, der kunne danne grundlag for en ny struktur i mindretallet.  Rapporten blev fremlagt Det Sydslesvigske Samråd på den lukkede del af mødet den 25. maj.  Derved understregede forvaltningscheferne, at der i rapporten ikke er foretaget prioriteringer eller stillingtagen. Rapporten fremlægger mulighederne, men det er op til hver enkelt organisation at bedømme, om og i hvilket omfang strukturforandringer skal foretages.  Sagligt og godt samarbejde Forvaltningscheferne understregede ved mødet i Samrådet, at samarbejdet i forbindelse med analysen har været konstruktivt og sagligt. Det fremgår også af rapporten, fremhævede flere af organisationernes formænd.

SSWs landsformand Flemming Meyer vil drøfte rapporten med partiets basis efter sommerferien.

Effektiviserings- og strukturmuligheder
Samrådets pressemeddelelse

Analyse der Struktur der dänischen Minderheit wird veröffentlich

Der gemeinsame Rat der südschleswigschen Organisationen hat heute eine Analyse der Struktur der dänischen Minderheit veröffentlich. Die Verwaltungschefs der dänischen Minderheit haben einen umfassenden Rapport vorgelegt, der vier Vorschläge zur Änderung der Struktur in der dänischen Minderheit beinhaltet. Der gemeinsame Rat hat den Rapport begrüßt und verabredet, dass der dieser mit der Basis aller Organisationen diskutiert werden soll.

Der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer will dies nach der Sommerpause mit der SSW-Basis in Angriff nehmen.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 29.11.2021 Fehmarnbeltquerung: Der Bund hat noch ein Versprechen einzulösen!

Zum heutigen ersten Spatenstich für die Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung erklärt der Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars Harms:

Weiterlesen

Pressemitteilung · 29.11.2021 Presseeinladung: Landesparteitag des Südschleswigschen Wählerverbands

am Sonnabend, den 4. Dezember ab 9:00 Uhr in der A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1, 24837 Schleswig

Weiterlesen

Pressemitteilung · Flensburg · 29.11.2021 Grenzüberschreitende Investitionen: SSW-Fraktion fordert zentralen Ansprechpartner für Startups im Grenzland

Susanne Schäfer-Quäck: „Die Betriebe benötigen eine 112-Option.“

Weiterlesen