Pressemitteilung · 27.11.2013 Danmark som inspirationskilde til højere valgdeltagelse i Slesvig-Holsten

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har opfordret den slesvig-holstenske delstatsregering til at undersøge, hvordan valgdeltagelsen ved tyske kommunalvalg kan øges. Mindretalspartiet henviser især til gode erfaringer med valgbusser og stemmekampagner i Danmark.

Det var med både respekt og misundelse, tyske kommunalpolitikere tog notits af den tårnhøje valgdeltagelse på næsten 72 procent ved de seneste danske kommunalvalg.

Mens det øjensynligt er lykkes at vende kurven den rigtige vej nord for grænsen, måtte Slesvig-Holsten konstatere et yderligere historisk lavpunkt ved kommunalvalget i maj: Under halvdelen (46,7 %) af de 2,35 mio. stemmeberettigede gjorde brug af deres stemmeseddel.

SSWs hovedudvalg har nu i en resolution opfordret den slesvig-holstenske delstatsregering til at undersøge, hvilke konkrete tiltag der skal til for at øge valgdeltagelsen. Det danske mindretalsparti henviser bl.a. til de gode erfaringer, man har gjort i Danmark med massive mediekampagner, alternative valgsteder, valgbusser og de omfattende muligheder for at brevstemme. 

Derudover opfordres delstatsregeringen til at undersøge mulighederne for at stemme digitalt via internettet. Ved de seneste kommunalvalg i Estland i oktober har netop den mulighed fået valgdeltagelsen til at skyde i vejret. 


Weitere Artikel

Pressemitteilung · 20.06.2024 Wenn die Musikschulen flöten gehen, müssen wir das an die große Glocke hängen!

Zur heutigen Demonstration der Musikschulen vor dem schleswig-holsteinischen Landtag erklärt die kultur- und bildungspolitische Sprecherin der SSW-Landtagsfraktion, Jette Waldinger-Thiering:

Weiterlesen

Rede · 20.06.2024 Viele Mieter können jetzt nicht mehr

„Wer seine Miete zahlt, wenn auch verspätet, sollte in seiner Wohnung bleiben können.“

Weiterlesen

Rede · 20.06.2024 Rahmenbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer verbessern

„Es ist mit einem dualen Studium nicht getan. Vielmehr braucht es eben auch attraktive Rahmenbedingungen in den Schulen, damit die Lehrkräfte dem Beruf dauerhaft erhalten bleiben. Also weniger Verwaltungsaufwand, mehr multiprofessionelle Teams, kleinere Schülergruppen.“

Weiterlesen