Rede · 15.09.2018 Politisk beretning/Politischer Bericht

Flemming Meyer, SSW-Landesvorsitzender, Rede zu TOP 6

SSW Landesparteitag 2018

Es gilt das gesprochene Wort. 

Harrislee, den 15.09.2018

Kære venner,

også i det forløbne år døde der igen medlemmer fra SSW. Stedfortrædende for alle vil jeg i år nævne Peter Brinkmann fra Slesvig. Peter Brinkmann døde i december 2017 efter længere tids sygdom. Han var lidt over 80 år. I 80érne og 90erne var Peter Brinkmann en meget anset formand for SSWs byrådsgruppe og også partiformand for SSW Slesvig. Han stod i mange år bag SSWs nytårsrevyer, hvor han både skrev teksterne og deltog i revyerne med begejstring. Peter Brinkmann var en klassisk sydslesvigere, der allerede efter krigen deltog i det danske arbejde i sin hjemby Slesvig og senere også blev lærer i de danske skoler i byen. Han var en højt respekteret gruppeformand og talerør for mindretallet i byen og vellidt blandt mange af hans tyske kollegaer. Dermed var han en de mange engagerede kommunalpolitikere, der har bidraget til at det danske mindretal i dag en integreret i det tyske samfund. Vi vil ære hans minde. Jeg beder jer rejse jer til ære for Peter Brinkmann og alle SSW-medlemmer der døde i det forløbne år. 

Per 31.12.2017 har SSW 3.421 medlemmer. Det er en medlemsfremgang på 27 medlemmer. Men vi skal være klare over, at medlemspyramiden i SSW stadigvæk viser den forkerte vej. Men det lykkedes under valgkampene i 2017 og 2018 igen at få fat i nye medlemmer. Den vej skal vi fortsætte ad. Vigtig er det at vi konsekvent arbejder videre på at medlemmerne får mere direkte indflydelse på partiets politik, således at det er attraktiv at være medlem i SSW. 

Der SSW ist mit 3.421 Mitglieder weiterhin die drittgrößte Partei in Schleswig-Holstein. Wir leben von aktiven und engagierten Mitgliedern. Mit der heutigen Satzungsänderung geben wir unseren Mitgliedern noch mehr Einfluss. Wir wollen, dass alle SSW-Mitglieder Stimmrecht bei wichtigen Abstimmungen auf dem Landesparteitag bekommen, wenn es um Wahl- und Rahmenprogramme geht oder um Koalitionsabsprachen. Wir wollen weiterhin einen engen Dialog zwischen der Parteiführung und unseren Mitgliedern organisieren. Das ist und bleibt ein Markenzeichen des SSW. 

Ved kommunalvalget i maj 2018 holdt SSW skansen. Dermed mener jeg, at til trods for at vi ikke nåede vores valgmål, så lykkedes det os at vinde 176 kommunale mandater - heraf 22 mandater i kredsene og de kredsfrie byer. Dermed ligger vi over mandattallet fra kommunalvalgene i 1998 og 2003. Derfor mener vi, at partiets kampagne til kommunalvalget virkede. Det tager imidlertid længere tid at få vendt en negativ trend, som SSW har været udsat for. Det er aldrig tilfredsstillende at miste stemmer og mandater, men vores politikere sidder overalt i de sydslesvigske kredse, kredsfrie byer og kommuner på vigtige poster, hvor de har mulighed for at gavne mindretallene og alle borgere i de næste fem år. Og det er trods alt det, det kommer an på: at omsætte SSWs valgkrav i reel politik til gavn for samfundet.  

Überall dort, wo die dänische Minderheit oder die friesische Volksgruppe stark vertreten ist, hat auch der SSW wieder seine kommunalen Mandate gewonnen. In einigen Kommunen hatte der SSW sogar Zuwachs. So wurde die Partei in Harrislee und Süderlügum stärkste Fraktion, und in Arnis bekam der SSW sogar 46 % der Stimmen. Auch auf Helgoland, in Glücksburg, Eckernförde, Rendsburg, Bredsted, Drage, Busdorf, Tarp oder Großenwiehe konnte der SSW gute Ergebnisse erzielen. Insgesamt hat der SSW mit seinen vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern eine gute Ausgangssituation, um in den nächsten fünf Jahren eine vernünftige und zukunftsfähige Politik für die Bürgerinnen und Bürgern zu machen.

Valget viste også igen hvor vigtig valgkampen er for mindretallet. SSW opstillede til kommunalvalget 2018 i alt 632 kandidater på listerne. Dvs. næsten 20 procent af SSWs medlemmer eller hver femte medlem kandiderede til kommunalvalget. Det viser, at det igen lykkedes SSW at aktivere sine egne medlemmer op til valget. Bortset fra nogle enkelte steder lykkedes det SSW at opstille egne kandidatlister overalt der, hvor der også findes danske institutioner og organisationer. Og dermed blev det atter engang tydeligt, at når SSW går til valg, så går hele mindretallet til valg.  Tak til alle sammen, der understøttede SSW i valgkampen. Og en særlig tak til SSWs arbejdsgruppe Holsten-Hamborg, som ikke kandidere til kommunalvalget, men gav et betydelig beløb til valgkampen. Meget flot af jer. DANKE.

Også landdagsgruppen er i fuld gang igen med landdagsarbejdet efter valget i 2017. Det kan i se af Lars Harms skriftlige beretning, hvor han præsenterer mange af gruppens initiativer især på socialområdet. Vi har været vant til at være i opposition og derfor er det ingen overraskelse at SSW meget hurtig igen er tilbage i rollen som konstruktiv oppositionsparti. SSW står ikke til salg til den højstbydende. Men vi går efter at omsætte vores politiske krav i dialog med regeringen og SPD. Samtidig med at vi er villige til at påtage os et ansvar for det samfund vi er en del af. Det skylder vi vores vælgere. Vi konstaterer med tilfredshed, at landsregeringen fortsætter den gode mindretalspolitik, som kystkoalitionen på foranledning af SSW stod for i de sidste fem år. Det er især CDU, der siden 2012 har skiftet holdning i mindretalspolitikken, og det vil SSW holde dem fast på.

Der SSW will so viele seiner Wahlforderungen wie möglich umsetzen und ist dabei nach skandinavischem Vorbild bereit auch mit der Regierung Kompromisse zu schließen. Diese konstruktive Oppositionspolitik kommt einerseits einer Fortsetzung der positiven Minderheitenpolitik der Landesregierung entgegen; anderseits hat sie dazu geführt, dass die SSW-Fraktion schon viele politische Akzente setzen konnte. Der SSW im Landtag wird sich nicht verbiegen, sondern konsequent seine Politik umsetzen und einfordern. Nur wenn die Vorschläge der Regierung in die richtige Richtung gehen, wird der SSW sie unterstützen. 

Også jeg bliver nød til at kommentere den politiske situation i Tyskland efter Chemnitz. Vi er som mindretal tæt forbundet med den tyske historie. Vi har derfor den tyske arv af 2. verdenskrig og nazismen meget tæt på. Vores forfædre led af nazisterne, der bragte en stor ulykke over hele verden. Vi har derfor et stort ansvar for at råbe vagt i gevær når der igen i Tyskland spreder sig en fremmedfjendtlighed og når højre-ekstremisterne stormer frem på vores gader. Og jeg siger det højt og tydeligt: intet, intet i verden berettiger, at man sammen med nazister går ud på gaden og demonstrerer. Ich erwarte von verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie nicht zusammen mit Neonazis demonstrieren. Nichts in aller Welt berechtigt dies. Wer das angesichts der unheilvollen deutschen Geschichte und den Greul des Nazi-Regimes nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen. 

Selvfølgelig er flygtninge i Tyskland og andre steder en udfordring, som vi som politikere både på landsplan og i kommunerne skal tage alvorligt. Men der er altså også andre udfordringer, som vi bør tage fat på. Og her er det ærgerligt, at Danmark i den offentlige debat i Tyskland ofte kun bliver nævnt når det handler om flygtningepolitik og grænsekontrol. SSW vil arbejde for at positive tiltag og eksempler til løsning af samfundsproblemer i Danmark også bliver synliggjort i Tyskland. 

Denn jenseits der Debatte um Grenzkontrollen oder Flüchtlinge geht unter, dass Dänemark immer noch in vielen Bereichen ein Wohlfahrtsstaat ist, der sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert. Davon konnten sich die SSW-Mitglieder im letzten Jahr selbst überzeugen, etwa beim Informationsbesuch in Esbjerg Kommune, der Studientur zum Demenzdorf in Svendborg oder bei einem Vortrag über die Digitalisierung des dänischen Gesundheitswesens in Schleswig. Auch die Landtagsgruppe hat sich bei einem Informationsbesuch in Aarhus im Mai über aktuelle Entwicklungen im kulturellen und sozialen Bereich in Dänemark informiert.

Vi vil fortsætte ad den vej, fordi det er vigtigt, at vi som mindretalsparti følger tæt med i samfundsudviklingen i Danmark. Vi mener fortsat, at vore venner i Danmark har mange gode løsningsforslag, som vi kan bruge i Slesvig-Holsten. Ikke kun på det sociale og det kulturelle område, men også når vi ser på byudvikling, infrastruktur, digitalisering og meget andet.

SSWs slogan til kommunalvalget var ”Weil gemeinsam alles geht”. Det slogan valgte vi fordi en meningsmåling, som blev gennemført for SSW i hele Sydslesvig, viste, at fællesskabsfølelsen forstået som samfundssind og social ansvarlighed var meget vigtige for borgerne i vores region. De er trætte af splid og uenigheder og vil have et rigtig socialt fællesskab. Jeg mener, at det samme gælder for det danske mindretal og vores frisiske venner. Mindretallets medlemmer er trætte af ævl og kævl og uenighederne i blandt de sydslesvigske organisationer. Vi i SSW mener, at det ikke kan fortsætte på den måde. Vi sidder i samme båd og bør arbejde fælles om det samme mål, nemlig at styrke fællesskabet og udvikle det danske mindretal.

Selvfølgelig er det bekymrende hvis skoler og institutioner bliver nedlagt. Så den kritik vores SSWUere kom med i resolutionen her på landsmødet er et udtryk for stemningen nogle steder i mindretallets basis, hvor man frygter at lukningen af institutioner kan føre til mindretallets død i dette område. Der findes mange eksempler på, at det er sket. I øvrigt har dette så også en negativ påvirkning for SSWs valgresultat i området. Men vi må også acceptere, at der kan være økonomiske og pædagogiske hensyn, som man også skal tage med i betragtning. Det vigtigste i sådan sager er, at vi tager en åben og ærlig dialog og så i fællesskab kommer frem til en afgørelse. Dialog og samtale med hinanden er altid en bedste vej til fornuftige løsninger. Det gælder både for lands- og kommunalpolitik og det gælder for det danske mindretal og vores frisiske venner. 

Respekt for hinanden og et samfund, hvor alle har lige rettigheder og muligheder er SSWs ledetråd. I disse tider, hvor den ekstreme nationalisme i Europa og mange steder i verden genopstår og viser sit aggressive og usympatiske ansigt, er det flot, hvor langt vi er kommet med at acceptere forskellige nationaliteter og kulturer her i grænselandet. Det har vores parti på afgørende vis været med til at sikre. Men udviklingen andre steder viser, at denne ligestilling og anerkendelse af forskelligheder ikke kommer af sig selv, og at man skal forsvare sine demokratiske rettigheder. Derfor vil SSW som mindretalsparti også fremover spille en vigtig rolle for mindretallene og alle borgere i Slesvig-Holsten.

Tak for opmærksomheden.

Weitere Artikel

Rede · 21.06.2024 Die Landesregierung unterläuft das Parlament!

„Die Landesregierung hält sich nicht an politische Beschlüsse des Parlamentes. Dadurch werden Machtverhältnisse der Gewaltenteilung verschoben. Gerade in einer Zeit, wo immer stärker um die Werte der Demokratie gerungen und gekämpft werden muss, darf man sich so nicht angreifbar machen.“

Weiterlesen

Rede · 21.06.2024 Plan- und vor allem strategielos

„Eine Landespflegestrategie muss mit konkreten Maßnahmen und finanziellen Zusagen hinterlegt sein - nur so lassen sich wirklich spürbare Verbesserungen und Entlastungen für professionell Pflegende und pflegende Angehörige erreichen“

Weiterlesen

Rede · 21.06.2024 Bestmögliche Strukturen für Medizinstudierende schaffen

„Spätestens wenn man seine Eltern, seine Kinder, seine Freunde oder sich selbst in ärztliche Behandlung gibt, wünscht man sich, dass der Arzt oder die Ärztin eine gute, fundierte Ausbildung erhalten hat und mit der erlernten fachlichen Kompetenz für unser körperliches Wohlergehen sorgt.“

Weiterlesen