Pressemitteilung · 16.09.2022 SSW Landesparteitag 2022: Rechenschaftsbericht 2021

Svend Wippich, 2. stellvertretender SSW-Landesvorsitzender, Rede zu TOP 6 – Rechenschaftsbericht 2021

Husum, den 17.09.2022

Es gilt das gesprochene Wort. 


Kære venner,
det er første gang, jeg præsenterer landsforbundets regnskab. Men det gør jeg med glæde, for partiets regnskabstal ser meget fornunftig ud. SSWs to valgsejre har nemlig udløst en markant stigning i det årlige tilskud fra Berlin. I de næste år modtager SSW mindst 160.000 euro årligt mod ca. 80.000 euro i de senere år. Landsstyrelsen har besluttet, at en stor del af disse tilskud skal investeres i nye medarbejdere i partiet. Partiets medarbejdere har i de seneste 3 år på grund af corona-pandemien og de mange valgkampe været særdeles belastet, og der er derfor grund til at styrke medarbejderstaben. 

Efter at amtssekretær Uli Stellfeld-Petersen er gået på pension og amtssekretærene Bodo Neumann og Susanne Gauglitz har skiftet job har landsforbundet nu ansat Keno Jaspers fra Store Vi som amtssekretær i Slesvig-Flensborg amt, Helge Harder fra Tønning som amtssekretær for Nordfrislands amt og Julia Unold fra Egernførde som amtssekretær for Rendsborg-Egernførde amt og Kiel. Derudover er Katrin Møller fra Flensborg blevet ansat som sekretariatsmedarbejder. Hun skal bl.a. tage sig af partiets arbejdsgrupper, der efter corona-pandemien skal reaktiveres fra efteråret. Alle disse nye ansættelser vil styrke SSWs kommunale arbejde. Og dermed kan det siges, at SSWs deltagelse i forbundsdagsvalget og partiets valgsejr til landdagsvalget styrker partiets kommunale arbejde. 

Landsforbundet slutter regnskabet for 2021 med et underskud på 88.890 euro. Underskuddet skyldes forbundsdagsvalget, som kostede 199.249 euro. Men som sagt udløser de over 55.000 stemmer, som SSW fik til valget, tilskud på i alt ca. 220.000 euro over fire år.

En anden vigtig udvikling i SSWs økonomi er, at de gaver (Spenden) partiet får, er vokset markant. Alene landsforbundet fik sidste 23.839 euro i gaver, hvilket er en ny rekord. Vi for-venter, at gaverne til partiet vil stige fremover, idet landssstyrelsen i efteråret besluttede, at partiets landdags- og forbundsdagsmedlemmer betaler et månedligt partibidrag (”Man-datsträgerbeiträge”).

Samtidig får vi stadigvæk størstedelen af vores tilskud fra Danmark. Uden denne støtte kun-ne vi ikke opretholde en så omfattende og dygtig medarbejderstab. Så vi vil herfra sende en varm tak til Sydslesvigudvalget og det danske Folketing for denne uundværlige støtte. 

Alt i alt er landsforbundets økonomi stabil og på en god vej. Men der er mange udgifter og investeringer, som er nødvendige for at fremtidssikre partiet i de kommende år. I budgettet for 2022 regner vi med et underskud på 97.000 euro for landsforbundet, som især skyldes en planlagt udgift på 220.000 euro for landdagsvalget i maj. Til overborgmestervalget i Flens-borg yder landsforbundet ligeledes et markant tilskud. Derudover er der afsat penge til reno-veringen af amtssekretariat i Nordfrisland og øremærket et femcifret beløb til at udvikle en SSW-App, som skal styrke SSWs basisarbejde.

Til kommunalvalget 2023 har SSWs landsforbund afsat 100.000 euro i tilskud. Men det er vigtigt at understrege, at kommunalvalget jvf. vedtægterne er amternes og distrikternes opgave. I udgangen af 2021 havde SSWs amter og distrikter en samlet formue 165.795 euro. På grund af corona-pandemien har de opsparet mange penge. Vi har i landsstyrelsen en klar forventning om, at disse penge fra amterne og distrikterne bliver brugt til kommunalvalg-kampen, inden landsforbundet yder tilskud.  

Tak for opmærksomheden. 

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 28.02.2024 Der SSW will Schulwahlen in Schleswig-Holstein einführen

Demokratiestärkung nach skandinavischem Vorbild: Künftig sollen Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse alle 2 Jahre an einer fiktiven Landtagswahl teilnehmen.

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 01.03.2024 Sozialer Wohnungsbau in der Krise: Es geht nur gemeinsam

Zur Berichterstattung „Sozialer Wohnungsbau auf der Kippe“ vom 29.02.2024 erklärt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion Kiel, Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Flensburg · 01.03.2024 SSW fordert Hochwasserschutzkonzept für Flensburg

Nach den verheerenden Schäden an der Flensburger Kaikante in Höhe der Schiffbrücke und den weitreichenden Überschwemmungen des Hafens fordert der SSW ein umfassendes Konzept für den Hochwasserschutz in Flensburg.

Weiterlesen