Pressemitteilung · 23.01.2013 SSW har lovet – SSW leverer

Regeringsflertallet i Den slesvig-holstenske Landdag (SSW, SPD og De Grønne) har i dag vedtaget delstatsbudgettet 2013. Dermed er det nu en kendsgerning: Ligestillingen er i hus. Vores danske skoleelever i Sydslesvig får igen samme tilskud som eleverne på de offentlige tyske skoler.


„Vi har forud for landdagsvalget lovet vores vælgere, at vi ville gøre alt for at stoppe den den destruktive mindretalspolitik, som den konservativ-liberale forgængerregering indledte i 2010. Den var hovedårsagen til, at vi overtog et regeringsansvar i Slesvig-Holsten. Og jeg er både lettet og utrolig glad for at kunne stå frem i dag og sige: SSW har lovet, SSW leverer“, siger SSWs landsformand og landdagsmedlem, Flemming Meyer.

Det vakte stor international opsigt, da de tidligere regeringspartier i Slesvig-Holsten, CDU og FDP, i 2010 vedtog en ensidig nedskæring af delstatens elevtilskud til de danske skoleelever i Sydslesvig. Hverken protester med over 10.000 deltagere i Sydslesvig, advarsler fra det politiske Danmark om et brud med ånden i København-Bonn aftalerneog en beskadigelse af det gode dansk-tyske forhold kunne få CDU/FDP-regeringen til at rokke sig en millimeter.
På den baggrund vedtog det danske mindretals fælles organ, Det sydslesvigske Samråd, en resolution om, at problemet kun kunne løses ved et regeringsskifte. På den baggrund gik SSW for første gang i sin 55-årige historie aktivt ind i et valgklamp med det erklærede mål at indlede et regeringsskifte i Slesvig-Holsten – om nødvendigt ved selv at overtage regeringsansvar. Og sådan skulle det blive.
Efter delstatsvalget i maj 2012 dannede SSW ny delstatsregering sammen med det socialdemokratiske SPD og miljøpartiet De Grønne. SSWs suverænt vigtigste krav for at gå med i et samarbejde og dermed muliggøre regeringsdannelsen var netop ligestillingen af de danske skoler med de offentlige tyske institutioner.

„Delstatsregeringens budget 2013 markerer ikke blot en ny tilskudspolitik over for de danske skolebørn i Sydslesvig, men er også udtryk foren generel ny mindretalspolitisk kurs i Slesvig-Holsten“, påpeger SSWs gruppeformand, Lars Harms.
Således vil også det danske mindretals kulturorganisation, Sydslesvigsk Forening, nu igen modtage samme tilskud som før CDU/FDP-regeringens nedskæringer. Det samme gælder flere andre organisationer inden for både det danske og det frisiske mindretal samt sinti og roma.

I budgettet 2013 er der desuden taget højde for finansiering af en lang række andre løfter i SSWs, SPDs og De Grønnes fælles regeringsgrundlag. Heriblandt:

-Økonomisk støtte til etablering og drift af flere vuggestuepladser.
-Tilskud til energetisk sanering af skoler, børnehaver og universiteter.
-Indførelse af en mindsteløn samt sociale og miljømæssige mindstekrav ved offentlige licitationer.
-300 lærerstillinger, som CDU/FDP havde sløjfet, forbliver i skolesystemet.
-Støtte til etablering af 400 nye uddannelsespladser inden for ældreplejen.
-Udarbejdelse af et turisme- og marketingkoncept for hele delstaten.
-Genetablering af tilskud til blinde og krisecentre for voldsramte kvinder.


Weitere Artikel

Pressemitteilung · 01.07.2022 Regionale Unternehmen nicht im Stich lassen

Die SSW-Fraktion hat ein neues Tariftreue- und Vergabegesetz in den Landtag eingebracht, das regionale Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrung durch Konzerne ohne Tarifbindung schützen soll. "Das war nie wichtiger als jetzt", sagt Fraktionschef Harms.

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 01.07.2022 Wohnbaumoratorium: Kiel muss dringend umlenken

Die Vorhersagen über die starken Beeinträchtigungen im Bausektor werden bereits jetzt an der Hörn Realität. Dort verzögern sich viele Projekte, obwohl gerade auch an der Hörn die Entwicklung von Wohnraum notwendig ist. Die Landeshauptstadt Kiel muss dringend ihre Prioritäten optimieren, da mittlerweile auch ihre sozialpolitischen Ziele in Gefahr geraten. Dazu erklärt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion Kiel, Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 01.07.2022 Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche: ein Blick in die Zukunft des Feuerwerks

Zu der Berichterstattung der Kieler Nachrichten über das Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche 2022 erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen