Pressemitteilung · 23.01.2013 SSW har lovet – SSW leverer

Regeringsflertallet i Den slesvig-holstenske Landdag (SSW, SPD og De Grønne) har i dag vedtaget delstatsbudgettet 2013. Dermed er det nu en kendsgerning: Ligestillingen er i hus. Vores danske skoleelever i Sydslesvig får igen samme tilskud som eleverne på de offentlige tyske skoler.


„Vi har forud for landdagsvalget lovet vores vælgere, at vi ville gøre alt for at stoppe den den destruktive mindretalspolitik, som den konservativ-liberale forgængerregering indledte i 2010. Den var hovedårsagen til, at vi overtog et regeringsansvar i Slesvig-Holsten. Og jeg er både lettet og utrolig glad for at kunne stå frem i dag og sige: SSW har lovet, SSW leverer“, siger SSWs landsformand og landdagsmedlem, Flemming Meyer.

Det vakte stor international opsigt, da de tidligere regeringspartier i Slesvig-Holsten, CDU og FDP, i 2010 vedtog en ensidig nedskæring af delstatens elevtilskud til de danske skoleelever i Sydslesvig. Hverken protester med over 10.000 deltagere i Sydslesvig, advarsler fra det politiske Danmark om et brud med ånden i København-Bonn aftalerneog en beskadigelse af det gode dansk-tyske forhold kunne få CDU/FDP-regeringen til at rokke sig en millimeter.
På den baggrund vedtog det danske mindretals fælles organ, Det sydslesvigske Samråd, en resolution om, at problemet kun kunne løses ved et regeringsskifte. På den baggrund gik SSW for første gang i sin 55-årige historie aktivt ind i et valgklamp med det erklærede mål at indlede et regeringsskifte i Slesvig-Holsten – om nødvendigt ved selv at overtage regeringsansvar. Og sådan skulle det blive.
Efter delstatsvalget i maj 2012 dannede SSW ny delstatsregering sammen med det socialdemokratiske SPD og miljøpartiet De Grønne. SSWs suverænt vigtigste krav for at gå med i et samarbejde og dermed muliggøre regeringsdannelsen var netop ligestillingen af de danske skoler med de offentlige tyske institutioner.

„Delstatsregeringens budget 2013 markerer ikke blot en ny tilskudspolitik over for de danske skolebørn i Sydslesvig, men er også udtryk foren generel ny mindretalspolitisk kurs i Slesvig-Holsten“, påpeger SSWs gruppeformand, Lars Harms.
Således vil også det danske mindretals kulturorganisation, Sydslesvigsk Forening, nu igen modtage samme tilskud som før CDU/FDP-regeringens nedskæringer. Det samme gælder flere andre organisationer inden for både det danske og det frisiske mindretal samt sinti og roma.

I budgettet 2013 er der desuden taget højde for finansiering af en lang række andre løfter i SSWs, SPDs og De Grønnes fælles regeringsgrundlag. Heriblandt:

-Økonomisk støtte til etablering og drift af flere vuggestuepladser.
-Tilskud til energetisk sanering af skoler, børnehaver og universiteter.
-Indførelse af en mindsteløn samt sociale og miljømæssige mindstekrav ved offentlige licitationer.
-300 lærerstillinger, som CDU/FDP havde sløjfet, forbliver i skolesystemet.
-Støtte til etablering af 400 nye uddannelsespladser inden for ældreplejen.
-Udarbejdelse af et turisme- og marketingkoncept for hele delstaten.
-Genetablering af tilskud til blinde og krisecentre for voldsramte kvinder.


Weitere Artikel

Pressemitteilung · Kiel · 01.12.2020 SSW-Ratsfraktion zu den Kieler Haushaltsberatungen

Die SSW-Ratsfraktion vermisst den Gestaltungswillen einer Mehrheitskooperation in den von SPD, Grünen und FDP vorgelegten Anträgen zum Kieler Haushalt 2021. Die einzige wegweisende Entscheidung, auf die sie sich einigen konnten, geht auf einen SSW-Vorstoß zurück. Dazu erklärt Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen

Pressemitteilung · SSW-Ungdom · 30.11.2020 Gemeinsamer Einsatz für Coronainformationen auf dänisch und friesisch

Der Landesverband des SSWUngdom und die GRÜNE JUGEND Flensburg setzen sich für dänisch- und friesischsprachige Informationen zum Coronavirus ein.

Weiterlesen
Jette Waldinger-Thiering

Rede · 27.11.2020 Schwangerschaftsabbruch ist kein Verbrechen

„Der § 218 kriminalisiert Frauen und darum muss er weg. Das wäre der entscheidende Schritt, damit Frauen nicht das Gefühl haben, dass sie auf ihrem schweren Weg allein gelassen werden.“

Weiterlesen