Meldung · SSW-Ungdom · 26.02.2020 SSWUngdom siger ja til Berlin!

Til SSWUngdoms landsstyrelsesmøde tirsdag den 25.02.2020 har SSWUngdom diskuteret om man støtter SSW´s deltagelse til det næste forbundsdagsvalg. Efterfølgende blev spørgsmålet sat til afstemning og her har de 12 tilstedeværende landsstyrelsesmedlemmer enstemmigt stemt med ja. 

For første gang blev emnet taget op til landsmødet i september, hvor man ikke kom med en klar udtalelse. Efterfølgende har man diskuteret emnet mange gange og fået svar på de afgørende spørgsmål. ”Vi har taget os den tid vi havde brug for og har diskuteret meget hvad der taler for og imod, og nu kan vi i fællesskab kæmpe for at det reelt bliver til noget ”, sagde SSWUngdoms landsformand Christopher Andresen. Det der har domineret den interne debat, var spørgsmålet om mindretallets og partiets fremtid og hvilken indflydelse et mandat i Berlin ville have på den. ”Det er især de store politiske emner som klima, fredspolitik og det sociale der betyder mest for de unge og her vil SSW blive mere synligt med et mandat i Berlin” forklarer Merit Meta Meyer, der er bisidder i landsstyrelsen og tilføjer ”Udover det er det meget vigtigt at mindretalspolitik endelig bliver en fast del på den politiske agenda. Det kan vi kun opnå, hvis vi selv er repræsenteret i Berlin” 
Landsstyrelsen konkluderede i forhold til de første to regionalkonferencer i Bydelsdorp og Slesvig, at debatten havde været meget åbent og spændende og at ungdommens holdning er meget efterspurgt. ”Vi kan mærke at mange i partiet er interesseret i vores holdning. Og derfor vil vi komme med det helt klare budskab at SSWUngdom er klar til at føre en enageret valgkamp, og vil gøre alt for at SSW får et mandat i Berlin” understregede SSWUngdoms næstformand Maylis Rossberg. 
Med henblik på regionalkonferencerne i Flensborg næste uge og i Husum den 12.03, glæder SSWUngdom sig til en spændende og retningsvisende debat. Endnu mere spændt afventes den 6.juni, hvor SSW vil træffe den endelige beslutning om en deltagelse i forbundsdagsvalget. Her håber SSWungdom på et klart ja fra de delegerede. ”Vi håber, at hele Sydslesvig ser, at dette er en enestående chance for at opnå noget historisk. I år fejrer vi 100 år mindretal, det er nu vi skal gribe chancen.” sagde Severin Staack, bisidder i landsstyrelsen.

Weitere Artikel

Veranstaltung · SSW-Ungdom · 25.09.2020 Invitation SSWUngdom Landsmøde

fredag d. 25.09.2020 kl. 17, Flensborghus

Weiterlesen

Pressemitteilung · SSW-Ungdom · 19.06.2020 HG Südschleswig erreicht bei den StuPa Wahlen an der CAU Kiel erneut ein Mandat!

Auch bei der zweiten Wahl ist der Einzug ins StuPa gelungen. Marvin Schmidt erneut im StuPa

Weiterlesen

Meldung · SSW-Ungdom · 09.05.2020 SSWUngdom ”Corona-Blog” - 09.05.2020 - Severin Amadeus Staack

Hvordan vi oplever denne tid, og hvad det betyder for os personligt, vil vi prøve at skrive noget om i vores ”Corona-blog”, som fra nu af udkommer hver fredag. For de interesserede vil det med andre ord være muligt at læse noget fra landsstyrelsens medlemmer, venner eller bekendte, der vælger et emne, de vil nedskrive nogle ord til jer om. 

Weiterlesen