Pressemitteilung · 26.05.2008 Danske SSW vinder frem i Sydslesvig

Det danske mindretals parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) fik på trods af dårlige odds et godt resultat ved gårsdagens kommunevalg i Slesvig-Holsten. „ Med 11,7 % af stemmerne ligger SSW også fremover på en solid tredieplads i de sydslesvigske amter. Vi er faktisk det eneste af de større partier i Sydslesvig, der ikke havde en markant tilbagegang,” siger en glad SSW-formand Flemming Meyer.

„Vi havde faktisk regnet med en vis tilbagegang, fordi 5 %-spærregrænsen til kommune- og amtrådsvalg er blevet ophævet og konkurrencen fra små partier dermed er blevet større. Men nu kan vi med stor lettelse konstatere, at SSW har en meget tro vælgerskare. SSW er blevet det største parti i Harreslev kommune og det næststørste i Flensborg. I begge kommuner har ni SSW-kandidater vundet flertallet i deres valgkredse. Derudover har vi vundet frem i amterne Slesvig-Flensborg og Nordfrisland og vil fremover også være repræsenteret i amtsrådet for Rendsborg-Egernførde og i Kiels bystyre. På nær Flensborg, hvor SSW gik fra 24,2 til 22 procent har vi haft fremgang i næsten alle sydslesvigske amter og kommuner og vi regner med at SSW fremover har ca. 200 kommunalpolitikere, hvilket vil være ca. 40 mere end hidtil.

Men dette fremragende resultat har vi også fået afkræftet de kritikere, der mente at SSW ville miste opbakning, fordi vi var rede til at støtte en socialdemokratisk-grøn mindretalsregering i Slesvig-Holsten efter landdagsvalget i 2005.

Vores vælgere mener, at vi må blande os i tysk politik, vi er ikke ramt af den almene politikerlede og SSW har fuld opbakning i det danske mindretal. Dette er de gode budskaber der udgår fra dette valgresultat.

Den eneste malurt i bægret er valgdeltagelsen, der er gået yderligere tilbage i forhold til kommunevalget i 2003. Når kun hver anden vælger i Slesvig-Holsten afgiver sin stemme, så er dette en ørefigen til hele demokratiet i vores hjemstavn. Især de tyske partier må nu endelig finde en løsning på dette problem, der knapt nok er til at bære,” lyder formaningen fra Flemming Meyer.Weitere Artikel

Pressemitteilung · 28.01.2021 Ein minderheitenpolitischer Durchbruch

Der NDR muss die Regional- und Minderheitensprachen künftig besser berücksichtigen. Darauf haben sich die Landesregierungen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen im neuen NDR-Staatsvertrag verständigt.

Weiterlesen

Rede · 28.01.2021 Angemessene, deutlich höhere Vergütung für Pflegefachkräfte

„Rahmenbedingungen für Sozial- und Gesundheitsberufe endlich spürbar verbessern!“

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 28.01.2021 Seehafen Kiel: SSW-Ratsfraktion Kiel lobt gutes Management und sieht Chancen auf mehr Gute Arbeit

Mit Blick auf die Berichterstattung der Kieler Nachrichten (KN vom 28.01.2021) zur wirtschaftlichen Situation des Seehafens Kiel erklärt Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen