Pressemitteilung · 08.02.2002 Fredag mod fremmedfrygt: Mindretalspolitik er integrationspolitik

Formanden for SSVs gruppe i landdagen sender en videohilsen til den event mod fremmedfrygt og for et åbent Danmark, som arrangeres af flere danske NGOer på Rådshuspladsen i København i dag mellem kl. 16 og 18. I sin hilsen til deltagerne i denne "Fredag mod fremmedfrygt", der vil blive vist på en storskærm, siger Anke Spoorendonk bl .a.:

”Som repræsentant for det danske mindretal syd for grænsen og for mindretallets parti, Sydslesvigsk Vælgerforening, vil jeg understrege: Et godt samfund handler om frisind og det handler om at respektere mindretallene i vort samfund. Kun hvis vi akcepterer hinandens ret til at være forskellige kan vi leve sammen i fred og fordragelighed.

For os i Sydslesvig er det en selvfølge at vi om nogen bør udvise solidaritet med andre mindretal – med andre nationale mindretal i Europa - og med etniske minoriteter i Tyskland eller i Danmark. Hvis ikke vi, som lever i et fredeligt grænseland, skulle føle et sådant ansvar, hvem skulle så?

Vore historiske erfaringer gør at vi kun alt for godt kender betydningen af at leve i et åbent samfund – hvor der er plads til både flertal og mindretal. Men sådan har det ikke altid været. Der var en tid hvor forholdene i det dansk-tyske grænseland var konfliktfyldte og vanskelige.

Den afgørende pointe er: Konflikterne i vores grænseland har forandret sig til det bedre, fordi der har været mennesker som har arbejdet for at flertal og mindretal skal kunne leve fredeligt sammen. Mindretalspolitik handler om aktivt at skabe lige vilkår og chancer for flertal og mindretal i samfundet. Dermed er al mindretalspolitik i virkeligheden integrationspolitik og - set i en større sammenhæng – med til at opretholde freden i Europa.

I 1955 udtalte daværende udenrigs- og statsminister H.C.Hansen: Måden et samfund omgås sine mindretal på er et fingerpeg om demokratiets almene tilstand. Mere præcist kan det ikke siges."

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Kiel · 27.03.2020 Festung Friedrichsort: vom Mahnmal zum Kulturdenkmal

In der vergangenen Woche (19.03.2020) berichteten die Kieler Nachrichten umfangreich über eine Große Anfrage der SSW-Ratsfraktion zur Festung Friedrichsort (Drs. 0210/2020). In der Berichterstattung wurde zutreffend dargestellt, dass wir mit unserer Anfrage Bewegung in die Debatte um die Festung bringen wollen. Die Festung Friedrichsort ist die einzige deutsche Seefestung und stellt ein einzigartiges historisches Denkmal dar. Sie ist der Kristallisationspunkt der gemeinsamen dänisch-deutschen Geschichte unserer Stadt. Sie muss erhalten und nutzbar gemacht werden. Dazu erklärt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion, Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · SSW-Ungdom · 26.03.2020 Bildung im Schatten von Corona: SSWUngdom ist gegen eine Absage der Abschlussprüfungen zum jetzigen Zeitpunkt

Zu der Debatte um die Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen erklärt der SSWUngdom Landesvorstand: 

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 25.03.2020 Systemrelevante Arbeit endlich fair und gerecht bezahlung

Die SSW-Ratsfraktion dankt allen Angestellten, die aktuell an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. Die Krise zeigt eindrücklich, dass diese Menschen für unsere Gesellschaft systemrelevant sind. Wir werden dafür sorgen, dass ihre Arbeit auch nach der Krise in Form von gerechter Bezahlung und einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen die richtige Wertschätzung findet. Dazu erklären Ratsherr Marcel Schmidt und Ratsfrau Dr. Susanna Swoboda, Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion:

Weiterlesen