Pressemitteilung · 11.03.2008 Karl Otto Meyer fylder 80 år


På søndag, den 16. marts, fylder Karl Otto Meyer 80 år. Som landdagsmedlem fra 1971 til 1996 og som partiformand fra 1960 til 1975 har Meyer om nogen præget Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) gennem mere end tre et halvt årtier.

„Karl Ottos ligefremme, varme og retlinede måde at være på er stadig legendarisk i hele Slesvig-Holsten. Han bliver med rette regnet for en af de store personligheder i delstatens politiske historie. Hans klare mæle, hans konsekvente politik og hans nordiske demokratiforståelse præger SSW den dag i dag og er fortsat målestokken for os som hans efterfølgere,“ siger formanden for SSWs landdagsgruppe, Anke Spoorendonk.

„Karl Otto har i de 25 år, han repræsenterede SSW i Den slesvig-holstenske Landdag, ikke kun efterladt sit fingeraftryk på den parlamentariske kultur i Slesvig-Holsten, han har også opnået konkrete resultater for mindretallet og for Sydslesvig som helhed. Det er hans fortjeneste, at vi i dag på mange områder har opnået økonomisk ligestilling for de danske skolebørn i Sydslesvig og at regionen fik en særlig egnsudviklingsstøtte fra delstatsregeringen. Vi er mange mennesker både indenfor og udenfor mindretallet der skylder Karl Otto en stor tak for hans virke“, mener efterfølgeren, der overtog Meyers stol i Landdagen i 1996.

”Der er al mulig grund til at minde om, at det danske mindretal ikke var det, det er i dag, hvis ikke Karl Otto havde smøget ærmerne op og hentet SSW ud af bølgeldalen i 1970erne. Dermed har han lagt fundamentet for, at mindretallet i dag er en politisk og kulturel faktor i Slesvig-Holsten, som ingen kan komme uden om. Karl Otto brugte sin stemme til fremføre vores sag i en tid, hvor det politiske klima bestemt ikke var mindretalsvenligt. Det skulle der råstyrke og mod til. Det bør vi om noget takke ham for på en dag som denne,” siger Anke Spoorendonk.


I anledning af fødselsdagen inviterer Karl Otto Meyer til reception i restaurant ”Utspann” i Skovlund (Schafflund) den 16. marts kl. 10.00 Uhr.

Du kan finde portrætfotos af Karl Otto Meyer i vores presseservice på hjemmesiden www.ssw.de


Vita

Karl Otto Meyer blev født den 16.03.1928 i Sünderup ved Flensborg og var elev på Duborg Skolen i Flensborg. Under 2. Verdenskrig blev han som skolelev indkaldt som soldat i den tyske hær. I 1944 flygtede han til Danmark og var aktiv i modstandsbevægelsen på Fyn. Efter krigen blev Meyer uddannet til lærer på seminariet i Skårup på Fyn og underviste sidenhen på den danske skole i Husum, der ligger på den sydslesvigske vestkyst. I 1952 fik han af delstatsregeringen pålagt et undervisningsforbud, fordi han offentligt havde udtalt sig mod genoprustningen af Tyskland og oprettelsen af det tyske forbundsværn, hvorved den tyske afmilitarisering efter anden verdenskrig blev bragt til ophør. Forbudet blev ophævet fire år senere, men da havde Karl Otto Meyer allerede søgt nye græsgange som journalist på „Flensborg Avis“. Fra 1963 til 1986 var han chefredaktør for det danske dagblad i Sydslesvig.


I 1960 blev Karl Otto Meyer valgt til formand for SSW, et hverv han varetog i 15 år. Han prægede partiet blandt andet gennem et nyt partiprogram i 1966, der lagde hovedvægten på SSWs rolle som mindretalsparti og samtidig brugte det danske og de andre nordiske samfund som forbilleder for løsningen af samfundsproblemer.

Efter landdagsmedlem Berthold Bahnsens død 1971 overtog Karl Otto Meyer SSWs mandat i delstatsparlamentet. Han satte kompromisløst - og ofte provokerende - nordiske demokratiske principper i forgrunden og var en engageret modstander af gamle og nye nazister i det tyske samfund. Meyer tog konsekvent stilling til alle politiske spørgsmål og prægede på denne måde en nye selvforståelse hos SSW og mindretallet: som tyske statsborgere er de danske sydslesvigere medansvarlige for udviklingen i det samfund, de lever i.

I Karl Otto Meyers tid som mindretallets politiske førstemand oplevede SSW ved valgene en støt fremgang. For mindretallet opnåede han blandt andet, at det danske mindretals skoler i 1985 for første gang blev økonomisk ligestillet med de offentlige skoler. Samtidig var han en engageret ”advokat for Sydslesvig” og kunne bl.a. bevirke, at delstatsregeringen i 1980erne startede udviklingsprogrammer for Sydslesvig og andre struktursvage regioner.

Karl Otto Meyer blev kendt i hele Tyskland og derudover, da han ved valget i september 1987 blev „tungen på vægtskålen“ i Landdagen. Efter en håndfast politisk skandale omkring den konservative regeringschef Uwe Barschel og dennes pludselige død nægtede SSW-politikeren at vælge en ny CDU-ministerpræsident. Dermed sørgede Meyer for et politisk opbrud i Slesvig-Holsten, der resulterede i nyvalg og et regeringsskifte i 1988.

Karl Otto Meyer er siden 1949 gift med Marie Meyer. Parret har fem børn, ni børnebørn og en støt voksende flok af oldebørn.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 20.05.2022 Seidler warnt im Bundestag vor Öl- und Gasbohrungen im Wattenmeer

"Das Ölembargo gegen Russland ist ebenso richtig wie die Reformen der Bundesregierung zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien", erklärte der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler im Deutschen Bundestag.

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 20.05.2022 Istanbul-Konvention und Gewaltschutz: Impulse zu nachhaltigen Diskussionen

Zur Überweisung der Anträge zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erklärt Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 20.05.2022 Preissteigerungen: Der Groschen ist noch nicht bei allen gefallen

Nach der Aktuellen Stunde zum Thema Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln und den Folgen für die Kieler Stadtgesellschaft stellt die SSW-Ratsfraktion fest: Ein erster Aufschlag wurde gemacht, aber ein Bewusstsein für die Tragweite der kommenden Herausforderungen ist noch längst nicht überall vorhanden. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen