Pressemitteilung · 18.11.2021 Mindretallet som brobyggere til gavn for Danmark

Konference om det dansk-tyske samarbejde 2021 i forhold til 100 års genforening og grænsedragning. Tale af Sybilla Nitsch, stedfortrædende SSW-Landsforkvinde

Christiansborg, den 18.11.2021

Med mindretallet som brobyggere kan det dansk-tyske samarbejde blive endnu tættere til gavn for Danmark 

Kære Folketingsformand, kære Folketingspræsidium, kære Folketingsmedlemmer,
kære ambassadør, kære venner.

Tak for muligheden for at komme med et kort oplæg her på konferencen i Christiansborg. Jeg skal hilse både fra min SSWs landsformand Christian Dirschauer og SSWs nye forbundsdagsmedlem Stefan Seidler, som begge er optaget af møder i deres parlamenter i Kiel og Berlin. 

Kort om mig selv: Jeg hedder Sybilla Nitsch. Er 40 år og gift. I det daglige arbejde jeg som lærer og konsulent for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Jeg har siden 2020 været SSWs næstformand og sidder i kredsdagen Nordfrisland for SSW. Jeg har været forbundsdagskandidat og er landdagskandidat for SSW. 

For det danske mindretal og for SSW er det dansk-tyske samarbejde og særligt det nære grænseoverskridende samarbejde af afgørende betydning for vores fremtidg. Kun med et tæt og godt samarbejde mellem Danmark og Tyskland kan mindretallene trives og udvikle sig. Vi har brug for et grænseland, hvor det sociale, kulturelle og økonomiske samarbejde henover grænsen er meget tæt, hvis vi vil give vores børn og børnebørn en perspektiv for at blive boende i vores region.

Forudsætning for at vi har dette tætte og åbne samarbejde er selvfølgelig, at de to stater Danmark og Tyskland har et venskabelig forhold og arbejder i samme retning. I forbindelse med 100 året for grænsedragningen i 1920 blev det dansk-tyske venskabsår udråbt af begge regeringen. Det var et vigtigt signal også for mindretallene og der hersker ingen tvivl om, at begge lande ser sig selv som venner og som allierede på mange områder. 

Tyskland og Danmark deler mange fælles værdier når det drejer sig om demokrati, retsstat, tolerance, respekt for mindretallene eller en konkurrance dygtig økonomi. Tyskland og Danmark har i fællesskab med mindretallene opbygget en mindretalsordning, som mange landet misunder os. De to regeringer har i fællesskab udsendt en dansk-tysk erklæring, der bekræfter dette. Også det har vi hilst varmt velkommen i mindretallet og i SSW.

Nu gælder det om at omsætte dette venskab og de fine erklæringer med handling. For vi kan ikke skjul på, at de sidste år med flygtningekrisen, coronapandemien og den dermed forbundne grænsekontrol og endda grænselukning faktisk i en overgang har ført til forringelser for menneskerne, der som os i mindretalet, daglig færdes i grænselandet på begge sidder af grænsen. 

Vi mener derfor, at der brug for at venskabet mellem Danmark og Tyskland udformes således, at dialogen mellem regeringerne i København og Berlin hhv Kiel intensiveres på en sådan måde, at de udfordringer der er og de problemer der skal løses ikke går ud over de  gode forhold i grænselandet og det tætte samarbejde der er etableres i region Sønderjylland-Schleswig i de sidste 20 år. 

F.eks. mener vi i SSW sammen med regionen, at det det kunne være et godt tiltag, at indføre en høringsret for de berørte kommuner på begge sider grænsen, når regeringerne beslutter love, der har en direkte virkning på grænselandet. Her tænker vi selvfølgelig på udformning af grænsekontrol, som bør give mindst mulig gener for grænselandets beboere og på de love som direkte kan påvirke grænselandspendlernes situationen.

For med til den positive succeshistorie i region Sønderjylland-Schleswig hører jo, at vi p.t. har 14.000 pendlere, der enten bor i Tyskland og arbejder i Danmark eller omvendt. Disse mennesker bidrager til den økonomiske vækst i regionen og også til den kulturelle forståelse. De kommer ofte i klemme ved ny social- og skattelovgivning både fra Tyskland og Danmark. 

SSW har for første gang siden 1953 et forbundsdagsmedlem i Berlin. Stefan Seidler har i mange år været dansk-tysk koordinator for landsregeringen, så om nogen kender han udfordringerne og chancerne i dette vigtige samarbejder. Det danske mindretal og SSW er en aktiv medspiller når det drejer sig om det grænseoverskridende samarbejde. Vi er aktiv i region Sønderjylland-Schleswig både som kommunalpolitikere og landdagspolitikere. Vi kender kulturen, sproget og samfundet på begge sider af grænsen. Vi kan derfor være brobyggere for et endnu tættere samarbejde til gavn for Danmark. 

Tyskland står efter 16 år med Merkel ved en skillevej. Den ny koaliton af SPD, Grønne og FDP står overfor mange udfordringer. Aktuelt selvfølgelig med corona, men på langt sigt især med den udfordringen af at transformere en udpræget industrination til et stadigvæk konkurrancedygtig nation, der er klimaneutralt og baserer sin strømforbrug på vedvarende energi samtidig med, at digitaliseringen endelig skal være på internationalt niveau. 

Her er der rigtig store chancer for dansk erhvervsliv og danske politikere at gå i dialog med tyskerne for at hjælpe dem med denne transformation, der vil tage mange år. Men det kræver også, at Danmark forstår den politiske kultur, der er stærk præget af læren om nazisternes uhyrligheder og som gør at tyske politikere på nogle centrale områder f.eks. flygtninge- og grænsekontrolspørgsmålet tænker helt anderledes end danske politikere.  

I denne forbindelse kan vi fra mindretallet med vores viden om tyske forhold være til gavn. Med mindretallet som brobyggere kan det dansk-tyske samarbejde blive endnu tættere til gavn for Danmark. Tak for opmærksomheden.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 17.06.2024 Ein herber Schlag gegen die Westküste

Zu den von Verkehrsminister Madsen verkündeten Streichungen im Bahnverkehr erklärt die verkehrspolitische Sprecherin der SSW-Landtagsfraktion und Kreisvorsitzende des SSW Nordfriesland, Sybilla Nitsch:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 14.06.2024 Kiels stadteigene Betriebe: gerechte Bezahlung sicherstellen

Zu seiner Großen Anfrage zur Bezahlung der Beschäftigten der Landeshauptstadt Kiel in der gestrigen Sitzung der Kieler Ratsversammlung erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Flensburg · 14.06.2024 Christian Dirschauer fordert sofortige Änderung des Rahmenplanes Hafen Ost

Landesregierung bestätigt Bedenken des SSW, dass zusätzliche Verkehre durch Verlagerung des Hafens gesundheitsgefährdend für Bewohner in der Nordstadt sein können

Weiterlesen