Pressemitteilung · 16.09.2022 SSW Landesparteitag 2022: Wir sind 100 Prozent wert!

Sybilla Nitsch, 1. stellvertretende SSW-Landesvorsitzende, Rede zu TOP 11 – Resolution

Husum, den 17.09.2022

Der SSW fordert die finanzielle Gleichstellung bei den Zuschüssen für die Ganztagsangebote der Schulen der dänischen Minderheit


Es gilt das gesprochene Wort.

Kære venner,

den kulturelle og økonomiske ligestilling af mindretallene i vores landsdel er en af SSWs kernekrav og DNA i partiets lange historie siden 1948. I årtier har SSWs landdagsmedlemmer og kommunalpoltikere slå med flertallets partierne om ligestilling på alle niveauer. Især ligestilling af vores elever på skoleområdet har været et emne, der har optaget sindene i mange, mange år. Vi husker alle selvfølgelig 100% kampagnen, hvor mindretallet med succes kæmpede mod nedskæringerne fra den daværende landsregering.

I 2022 kan vi konstatere, at vi er kommet rigtig langt med ligestillingen. Når vores egen Skoleforening idag får næsten 60% af sine årlige 130 millioner euro fra tysk side er det en stor succes, idet forholdet for ca. 10-15 år var omvendt. Dengang var det Danmark der betalte flest til Skoleforeningen og dermed i grunden til mindretallet, da Skoleforeningen får lang, langt de fleste penge. Uden SSWs indsats var denne udvikling næppe sket. Det gælder også for mange af de tilskud vores sydslesvigske organisationer modtager fra kommunerne. Det er næsten altid SSW der sætter mindretallets tilskud på dagsordenen i de sydslesvigske kommuner. Derfor er det også så vigtigt, at SSW fortsat står stærk i kommunerne efter kommunalvalget i 2023.

En af de helt store problemer vi stadigvæk har på ligestillingsområdet er tilskuddene til de danske skolers skolefritidsordninger. Eller rettere sagt manglen på tilskud. For selv om der er gode eksempler på kommunerne som Husum eller Flensborg, der giver tilskud til de danske skolefritidsordninger er der rigtig mange kommuner i Sydslesvig, der ikke gør det. Samtidig betaler alle kommuner i Sydslesvig store summer til deres egne offentlige skolefritidsordninger. Kort sagt er der altså ikke ligestilling på dette vigtige område.

I 2021 have Skoleforeningen skolefritidstilbud i 32 skoler med 1.100 børn. 130 medarbejdere bekymrer sig om disse børn. Ialt beløb udgifterne sig til 2.854.905 euro. Mens forældrene betalte 885.324 euro og landet 234.275 gav kommunerne kun 133.862 euro. Skoleforeningen havde altså i 2021 et underskud på 1.601.444 euro. Det er selvsagt en rigtig stor sum og det er urimeligt, at mange kommuner ikke er villige til at understøtte skolefritidsordningerne på de danske skoler.

Årsagen er at der er tale om såkaldte frivillige beløb og kommunerne henviser derfor ofte til at landet bør betale for de danske skoler. Den holder altså ikke. Alligevel mener vi i SSW, at landet har et ansvar for at sørge for at kommunerne ligeledes giver tilskud til Skoleforeningens skolefritidsordningen. Derfor har landsstyrelsen fremsat denne resolution.

Die Landesregierung muss also sicherstellen, dass die Ganztagsangebote der Schulen der dänischen Minderheit in allen Kommunen Schleswig-Holstein finanziell gleichgestellt werden. Wir sehen hier die Landesregierung in der Pflicht bald möglichst eine Lösung dieser für die dänische Minderheit wichtigen Frage zu finden.

Tak for opmærksomheden.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 25.04.2024 Seidler zur EU-Verpackungsverordnung: Wir brauchen grenzüberschreitende und umweltfreundliche Lösungen

Das Grenzland braucht eine Lösung für den Dosenpfand, welche die Arbeitsplätze, Umwelt und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt.

Weiterlesen

Pressemitteilung · 24.04.2024 Grenzkontrollen sind nichts weiter als Symbolpolitik

Zur heutigen Abstimmung im Europaparlament zur Überarbeitung des Schengener Grenz-Codex äußert sich der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler wie folgt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · 24.04.2024 Ein Etappensieg

Zum gestrigen Urteil des Bundesverwaltungsgericht zum Bau der A 20 erklärt die verkehrspolitische Sprecherin der SSW-Landtagsfraktion, Sybilla Nitsch:

Weiterlesen