Pressemitteilung · 15.01.1998 Regeringens kompromisforslag er akceptabelt

Efter et finansudvalgsmøde, hvor landets Slesvig-Holstens budget for 1998 blev drøftet, havde formanden for SSW´s landdagsgruppe, Anke Spoorendonk, følgende kommentar til landsregeringens nyeste udspil vedrørende Dansk Skoleforening for Sydslesvig´s offentlige tilskud fra delstaten:

„Forslaget fra landsregeringen indebærer, at videreuddannelse og driftsrådsarbejdet nu til en vis grad alligevel bliver medregnet i tilskudsberegningen for Dansk Skoleforening. Dermed har regerings partierne fra SPD og De Grønne imødekommet en del af SSW´s kritik af skolelovsændringen. Det betyder at vi nu med al sandsynlighed kan gå ud fra, at tilskuddene ikke forringes med 3,2 millioner DM per år, som der blev talt om i det første budgetudkast. Der vil nærmere være tale om en nedskæring på 1,5 millioner DM. Samtidig bliver tilskuddet per elev fastfryset på 1998-niveau i tre år indtil 2001. Det sidste er en meget vigtig indrømmelse fra landsregeringen, idet Dansk Skoleforening i deres stillingtagen selv er gået ud fra, at tilskuddene i fremtiden hvert år yderligere vil falde med 1 million DM. Årsagen er, at Dansk Skoleforenings tilskud er koblet sammen med det tyske offentlige skolesystem, som i de næste år udsættes for betydelige besparelseskrav. En fastfrysning af tilskudene per elev i 3 år, er således en samlet gevinst på næsten 3 millioner DM for Dansk Skoleforening for perioden 1999 til 2001"

Anke Spoorendonk peger på, at man uden demonstrationen foran landdagen og den store opbankning både fra mindretallet selv - men også fra vennerne i Danmark - næppe havde opnået disse resultater:

„Forslaget giver Dansk Skoleforening en langsigtet økonomisk planlægningssikkerhed og vi har fra Skoleforeningen fået signaler om, at man som en overgangsløsning kan leve med dette forslag. SSW forventer derfor nu at skolelukninger med begrundelse i manglende økonomi kan undgås i de næste år. Vi er dog stadigvæk af den opfattelse, at skolelovsændringen kun er en lappeløsning. Landsregeringen har ikke taget hensyn til vore ønsker om et tilbundsgående nyt beregningsgrundlag for tilskudene. Derfor vil vi i landdagen ikke stemme for uddannelsesbudgettet. Det værst tænkelige er blevet afværget og vi accepterer at landsregeringen på trods af de tomme offentlige kasser er kommet os et godt stykke imøde. I god dansk og nordisk tradition vil SSW derfor stemme for det samlede finansbudget."

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 02.12.2020 SSW wirkt: Land kündigt Kinohilfen an

Der Finanzausschuss des Landtags hat heute ein zwei Millionen Euro schweres Landesprogramm zur Unterstützung der Kinos in der Coronakrise beschlossen. Die Initiative zur Kinoförderung kam vom SSW.

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 04.12.2020 SSW-Ratsfraktion: Bundesweiten Minimalkonsens einhalten und auf Feuerwerk verzichten

Die SSW-Ratsfraktion greift den Beschluss der Ministerpräsident*innenkonferenz vom 25.11.2020 mit der Bundeskanzlerin auf: Sie beantragt in der kommenden Sitzung der Kieler Ratsversammlung, dass beim Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten ist. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · 04.12.2020 SSW gründet kommunalpolitsche Vereinigung: Dansk-frisisk kommunalpolitisk forening e.V.

Am Dienstag den 01.12.2020 wurde in Flensborghus die kommunalpolitische Vereinigung des SSW – Dansk-frisisk kommunalpolitisk forening – Dånsch-friisk komunaalpolitisch foriining e.V gegründet.

Weiterlesen