Pressemitteilung · 06.05.2001 SSV afviser forslag om et fælles erhvervsområde mellem Sønderjylland/Sydslesvig

Formanden for Sydslesvigsk Vælgerforenings Landdagsgruppen Anke Spoorendonk betegner et forslag fra Danfoss-chefen Jørgen Mads Clausen om oprettelse af et selvstændig erhvervsområde mellem Sønderjylland og Sydslesvig med lave skattesatser for erhvervsvirskomheder som ikke ordentlig gennemtænkt og urealistisk:

”Et fælles erhvervsområdet mellem Sønderjylland og Sydslesvig med egne skatte- og socialregler ville med rette kunne blive opfattet som den første skridt til en løsrivelse fra Danmark og må derfor afvises af enhver fornuftig dansk politiker. Hr. Clausen´s forslag er derfor intet andet end luftkasteller, der ikke har meget at gøre med virkeligheden her i grænselandet. Hvis man f.eks. klager over, at der er for få tyske arbejdstagere der arbejder i Danmark, så har det ikke så meget med de højere skatter at gøre, men derimod meget mere med den kendsgerning, at mange tyskere stadigvæk ikke beherrsker det danske sprog. Hvis man vil arbejde i Danmark, er det en forudsætning at beherrske sproget. Og her kniber det gevaldigt for vores tyske medborgere,” siger Anke Spoorendonk.

„Hele regionen har en stor interesse i at forbedre det grænseoverskridende samarbejde både på det kulturelle og erhvervsøkonomiske område. Men for SSV drejer det sig om, at vi bygger vores samarbejde henover grænsen på et pragmatisk og realistisk grundlag.“ Anke Spoorendonk peger derfor på følgende krav, der på kort sigt skal opfyldes for at forbedre sammenarbejdet i regionen:


De kulturelle og sproglige barrierer skal reduceres. F.eks. bør der undervises mere dansk hhv. tysk i de offentlige skoler på begge sider af grænsen.

Det grænseoverskridende arbejdsmarked bør videreudvikles. Dertil hører et fælles kontaktsted, hvor arbejdstagerne kan informere sig om de forskellige skatte- og socialsystemer.

Trafik- og uddannelsesinfrastrukturen skal forbedres i hele regionen. F.eks. bør Interreg-midlerne bl.a. bruges til at udbygge universitetsamarbejdet hen over grænsen og til den grænseoverskridende togtrafik.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Kiel · 27.03.2020 Festung Friedrichsort: vom Mahnmal zum Kulturdenkmal

In der vergangenen Woche (19.03.2020) berichteten die Kieler Nachrichten umfangreich über eine Große Anfrage der SSW-Ratsfraktion zur Festung Friedrichsort (Drs. 0210/2020). In der Berichterstattung wurde zutreffend dargestellt, dass wir mit unserer Anfrage Bewegung in die Debatte um die Festung bringen wollen. Die Festung Friedrichsort ist die einzige deutsche Seefestung und stellt ein einzigartiges historisches Denkmal dar. Sie ist der Kristallisationspunkt der gemeinsamen dänisch-deutschen Geschichte unserer Stadt. Sie muss erhalten und nutzbar gemacht werden. Dazu erklärt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion, Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · SSW-Ungdom · 26.03.2020 Bildung im Schatten von Corona: SSWUngdom ist gegen eine Absage der Abschlussprüfungen zum jetzigen Zeitpunkt

Zu der Debatte um die Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen erklärt der SSWUngdom Landesvorstand: 

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 25.03.2020 Systemrelevante Arbeit endlich fair und gerecht bezahlung

Die SSW-Ratsfraktion dankt allen Angestellten, die aktuell an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. Die Krise zeigt eindrücklich, dass diese Menschen für unsere Gesellschaft systemrelevant sind. Wir werden dafür sorgen, dass ihre Arbeit auch nach der Krise in Form von gerechter Bezahlung und einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen die richtige Wertschätzung findet. Dazu erklären Ratsherr Marcel Schmidt und Ratsfrau Dr. Susanna Swoboda, Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion:

Weiterlesen