Pressemitteilung · 04.12.2003 SSV opnår ekstra tilskud til den danske skole i Læk

SSVs gruppe i det slesvig-holstenske delstatsparlament, Landdagen, har fået tilsagn om at regeringen vil se positiv på en ansøgning fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig om tilskud til renoveringen af den danske skole i Læk. I forbindelse med landdagens finansudvalgsmøde i dag gjorde regeringspartierne SPD og Grønne det tydeligt for SSVs gruppeformand Anke Spoorendonk, at der kan gives tilskud allerede i kommende år.

”Da landsregeringen har fastholdt, at driftstilskuddene til mindretallets organisationer ikke udsættes for nedskæringer, har vi fra SSV i vores forhandlinger satset på at få et højere byggetilskud til de danske skoler. Det var ikke muligt at finde ekstra penge i det normale budget - ud over de beløb, der allerede er afsat til skolerne i Husum og Bredsted. Men vi har fået et klart tilsagn om, at landsregeringen vil finde pengene til renoveringen af Læk Danske Skole i 2004 ved hjælp af forbundsregeringens investeringsprogram for heldagsskoler. I disse økonomisk trange tider er det et yderligere signal om, at man tager mindretallets tarv alvorligt,” siger Anke Spoorendonk efter mødet. SSV-politikeren adviserer at landsregeringen nu vil tage kontakt til Skoleforeningen for at se nærmere på detaljerne for projektet, der ialt er budgetteret til 550.000 Euro. Dermed skabes forudsætningen for at planerne om en ny dansk fællesskole i Læk kan føres ud i livet i det kommende år.

Anke Spoorendonk kan ligeledes glæde sig over, at finansudvalget er efterkommet SSVs ønske om højere tilskud til Nordfriisk Instituut i Bredstedt. Det frisiske institut får sit tilskud forhøjet med 4.000 € i 2004 og 5.000 € i 2005: ”Dermed bliver Nordfriisk Instituut ligestillet med landets videnskabelige institutter, der også får en kompensation for lønstingningerne. Vi håber at denne forhøjelse kan være med til at undgå at instituttet må afskedige medarbejdere i 2005 som vi frygtede.”

Den to-årige finanslov for 2004 og 2005 besluttes af Landdagen torsdag den 11. december 2003.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 28.01.2021 Ein minderheitenpolitischer Durchbruch

Der NDR muss die Regional- und Minderheitensprachen künftig besser berücksichtigen. Darauf haben sich die Landesregierungen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen im neuen NDR-Staatsvertrag verständigt.

Weiterlesen

Rede · 28.01.2021 Gerechtigkeit für ehrenamtliche Helfer

„Wenn also freiwillige Feuerwehren mit Recht vom Dienst befreit werden, dann sollten eben auch alle anderen, die einen anderen einen wichtigen Dienst leisten, ebenso eine Befreiung von der Präsenz beim Arbeitgeber bekommen. Die Hilfe bei Blutspenden und bei Impfungen sollten auch mit aufgenommen werden.“

Weiterlesen

Rede · 28.01.2021 Digitalisierung muss deutlich schneller werden

"Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass wir mit Blick auf die gesamte öffentliche Verwaltung im europäischen Vergleich deutlich hinterherhinken."

Weiterlesen