Pressemitteilung · 01.09.1997 SSVs landdagsgruppe på informationsbesøg i København

SSV landdagsgruppen, det danske mindretals politiske repræsentation i den Slesvig-Holstenske landdag, aflægger den 4. og 5. september et informationsbesøg i København. Med formanden for SSV-landdagsgruppen Anke Spoorendonk og landssekretær Dieter Lenz i spidsen vil man blandt andet besøge flere ministerier og folketinget. Formålet med besøget er dels at indsamle informationer til landdagsarbejdet og dels at præsentere de nye landdagsmedlemmer samt medarbejdere for de danske politikere.

Torsdag d. 4. september er et besøg i miljø- og energiministeriet på programmet, hvor man vil blive orienteret om regeringens handlingsplan ENERGI 21 og om den nye ellov. Om eftermiddagen besøges arbejdsministeriet. Her står en drøftelse af den succesrige danske arbejdsmarkedspolitik på dagsorden. Sent på eftermiddagen er der planlagt et pressemøde på Christiansborg - arangeret af Grænseforeningen - ,hvor Anke Spoorendonk og Dieter Lenz vil fortælle om dansk politik i Slesvig-Holsten.

Tidligt fredag d. 5. september aflægges der et besøg hos trafikminister Bjørn Westh. Her ønsker SSV-repræsentanterne at drøfte problemerne omkring den grænseoverskridende jernbanetrafik i Sønderjylland/Sydslesvig. Herefter vil man informere sig hos socialministeriet om den nye danske bistandslov. Programmet afsluttes tidligt fredag eftermiddag med et besøg i folketinget, hvor samtaler med repræsentanter fra alle politiske partier er planlagt.

Sydslesvig Vælgerforening fik ved sidste landdagsvalg i Slesvig-Holsten 38.000 stemmer og dermed for første gang i over 30 år to mandater i land.

Weitere Artikel

Lars Harms am Meer

Pressemitteilung · 22.06.2021 Herzlichen Glückwunsch, Serpil Midyatli

Zur Wahl Serpil Midyatlis als neue Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion erklärt Lars Harms, Vorsitzender des SSW im Landtag:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 23.06.2021 SSW-Ratsfraktion Kiel: Anteil von 30% sozialem Wohnungsbau muss eingehalten werden

Zu dem geplanten Wohnungsbauprojekt an der Schwentinemündung und der zu erwartenden Unterschreitung der 30%-Quote für sozial geförderten Wohnraum bei diesem Projekt sagt der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion Kiel, Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Kiel · 21.06.2021 Mehr Wohnungen für die KiWoG – mehr bezahlbarer Wohnraum für Kiel

Der Kieler Mieterverein und der Gewerkschaftsbund in der Kiel Region sprechen sich dafür aus, den Wohnungsbestand der Kieler Wohnungsgesellschaft entschieden zu vergrößern. Die SSW-Ratsfraktion teilt diese Forderung vollumfänglich und freut sich über den starken Rückhalt für eine am Menschen ausgerichtete Wohnungspolitik. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt:

Weiterlesen